Syberyjska sekta wissarionowców

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Jędrzej Morawiecki

Syberyjska sekta wissarionowców
jako fenomen społeczno–religijny

ISBN: 978–83–7507–091–0
[ format B5, s. 416, indeks osobowy ]

Idea tej książki powstała podczas pierwszego wyjazdu do syberyjskiej Zony — otoczonego tajgą terytorium sekty wissarionowców, skupionego wokół Miasta Słońca i Góry Suchej. Na górze tej mieszka Wissarion — były pracownik milicji drogowej, który na początku lat 90. ogłosił się Chrystusem. Badania sekty rozpoczęto w roku 1999. Od tego czasu zorganizowano pięć ekspedycji. Obserwacja uczestnicząca, wywiady biograficzne i działania quasi–eksperymentalne złożyły się na studium przypadku. Studium, w którym starano się ukazać pewne marginalizowane zwykle aspekty rosyjskiej religijności, a także postawić pytania dotyczące rzeczywistości społecznej, w której sami jesteśmy zanurzeni. Ujmując natomiast rzecz mniej akademicko — książka jest socjologiczną opowieścią o buncie i cenie za ten bunt płaconej. O kontestacji młodego rosyjskiego kapitalizmu i konsumpcjonizmu, „rokendrowolowej” ucieczce religijnych kaskaderów i goryczy ponownej instytucjonalizacji, stratyfikacji i komercjalizacji ruchu. Opowieścią o utopijnym „wyjściu z Systemu” i powrocie do niego.

Jędrzej Morawiecki (ur. 1977) — reportażysta, tłumacz, podróżnik; doktor socjologii i literaturoznawstwa; współtwórca grupy Dziennikarzy Wędrownych; laureat nominacji do nagrody „Press” i wielu nagród za filmy dokumentalne, a także za reportaże radiowe o Rosji (nagroda specjalna na Krakowskim Festiwalu Filmowym, „Polska i Świat”, stypendium im. Jacka Stwory i inne); pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

zob. wypowiedź autora książki (film)

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Podłoże historyczne sekt rosyjskich

1.1. Fenomen kontestacji religijnej w Rosji — wprowadzenie  i próba periodyzacji
1.2. Omówienie wybranych opisów historycznych sekt rosyjskich
1.3. Tradycja herezji a współczesna rzeczywistość społeczna Rosji
1.4. Geneza ruchu wissarionowców

Rozdział II. Metodologiczny

2.1. Ogólna koncepcja badawcza
2.2. Analiza Najnowszego Testamentu jako badania pilotażowe
2.3. Operacjonalizacja. Metody eksploracji Zony
2.4. Projekcja świata i komunikacji interpersonalnej. Sposób analizy materiału 
2.5. Grupa w działaniu. Sposób analizy materiału

Rozdział III. Droga życiowa wissarionowców w ich własnych oczach

3.1. Świat do spotkania z Nauczycielem — krytyka rzeczywistości świeckiej
3.2. Opis momentu konwersji
3.3. Świat po konwersji w oczach wiernych

Rozdział IV. Sekta w działaniu

4.1. Relacje wewnętrzne i zewnętrzne — sposób selekcji materiału 
4.2. Relacje zewnętrzne — stosunek sekty do administracji państwowej i do innych ruchów religijnych
4.3. Polityka sekty wobec mass mediów zewnętrznych
4.4. Mechanizm werbunku bezpośredniego
4.5. Agitacja kolektywna a sakroturystyka. Dwie funkcje imprez masowych
4.6. Agitacyjne komunikaty władzy symbolicznej przypisywane ikonie centralnej
4.7. Niektóre deklarowane i realne mechanizmy komunikacji wewnętrznej
4.8. Wykrywanie mowy ezopowej w komunikatach wewnętrznych 
4.9. Rodziny Wioskowe i Miasto — wizja deklarowana a realne mechanizmy władzy
4.10. Ekonomia — utopia równości, kompromisy i stratyfikacja
4.11. Relacje kobieta–mężczyzna — realizacja postulowanego modelu „rodziny naturalnej”
4.12. Zagrożenia wewnątrz Zony — projekcja i realne przejawy
4.13. System edukacyjny

W miejsce wniosków
Aneks — fragmenty oficjalnego wywiadu z Wissarionem 
Wykaz respondentów udzielających wywiadów autobiograficznych
Bibliografia

Indeks osobowy

W spisie nie uwzględniono tłumaczy i autorów występujących jedynie w bibliografii

Abramowska J. 265, 402 
Agafia (wyznawczyni staroobrzędowców odkryta na początku lat 90. w tajdze) 38 
Alieksiej Katorżnik 118, 259, 272, 273, 400 
ojciec Andriej [Joannow] 15, 17, 18, 408 
protopop Awwakum 13, 17, 18, 38, 408, 409 
Babbie E. 51, 64, 65, 67, 77, 198, 402 
Bagajew W. 110, 163, 355, 400 
Balcerowicz L. 101 
Bauman Z. 93, 402 
Benedyktowicz Z. 212, 402 
Bereś S. 10 
Berger P. 8, 9, 11, 50, 59, 86, 87, 97, 98, 99, 155, 200, 279, 391–6, 402, 408 
Bieresławskij J. 197 
Black J. 316, 408 
Blumkin J. 25 
Boncz–Brujewicz W. D. 22–24, 27, 199, 408 
Boniecka B. 48, 402 
Braudel F. 32, 402 
Breżniew L. 139, 273 
Briusow W. 25 
Brusinow S. 83–4, 113, 116, 120, 136, 149, 150, 156–160, 163, 198, 202, 216–7, 249, 278, 291–296, 307, 318–319, 338–9, 361–72, 400 
Casanova J. 99, 408 
Castaneda J. 139, 144, 402 
Castells M. 94, 408 
Che Guevara E. 57, 102, 410 
Chlewiński Z. 54 
Chliebnoj W. 168, 372, 400 
Chocimski Z. 99, 402 
Cialdini R. 137, 281, 402 
Connoly K. 72, 402 
Cwigun M. 197 
Czaadajew P. 36, 180 
Czajkowski M. 98, 405–6 
Czerniajewaja I. W. 206, 409 
Czernomyrdin W. 171, 172, 214 
Czewałkow S. 130, 280, 319–322, 400 
Czubajs A. 115 
Czyżewski M. 43 
Dębiński K. 20, 21, 29, 402 
Denis z Lipiecka 17, 18, 108, 118, 122, 143, 149, 156, 162, 167, 169, 182, 185, 197, 273, 313, 363, 400 
Denisowa T. 18, 162, 167, 182, 185, 197, 273, 313, 363, 400 
Denisowi bracia 18 
Drużnikow J. 26, 102, 403 
Duchowny z Góry 116, 255, 400 
Dyoniziak R. 47, 51–2, 403 
Van Dijk T. A. 43, 69, 402, 407 
Fast P. 26, 403 
Fiderkiewicz A. 99, 100, 403 
Flyvbjerg B. 48, 64, 382, 403 
Forrest L. 82, 407 
Friedmann G. 94, 408 
Frieske K. 51, 403 
Fromm E. 241 
Gajworonskij W. 243 
Galon–Kurkowa K. 12, 44, 57, 405 
Gandini E. 102, 410 
Gawriła W. A. 161, 329, 330 
Głowiński M. 265, 402, 403 
Goban–Klas T. 211, 403 
Godeé Molsbergen E. C. 15, 408 
Goffman E. 69, 385, 403 
Goode W. J. 46, 68, 403, 408 
Gorki M. 25 
Grybołow G. 197 
Hass L. 180, 403 
Hatt P. K. 46, 403 
Huntington S. 101, 403 
Ilf I. 24 
Illarion–Krzywe Nóżki 18 
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 57, 121, 214 
Jawlinskij G. 272 
Jesienin S. 25 
Joann, metropolita Sankt–Petersburga i Ładogi 28 
Josif (Igumen Wołokamski) 17 
Jura Garncarz 136, 196, 243, 317–18, 324, 355, 356, 400 
Jurij z Chutoru Łotewskiego 159, 400 
Kapunkin W. 56, 136, 145–6, 156, 162, 170, 174, 195–6, 249, 400 
Kapuścik J. 32 
Karamzin N. 316, 408 
Katz D. 69, 404 
Kazakow K. 138, 139, 165, 171, 174, 400 
Kazakow S. 114, 278, 283, 303, 312, 320, 370 
Klibanow A. I. 22, 26, 27, 199, 408 
Klimowicz T. 24, 28, 81, 141, 194, 213, 404 
Kłoskowska A. 94, 404 
Kojder A. 92, 403 
Konecki K. T. 75 
Kornilcew Je. 158, 159, 246, 335, 400, 401 
Koroluk B. 31, 404 
Koseła K. 92, 403 
Kowylin I. A. 23 
Kozyr–Kowalski S. 33, 49, 404, 407 
Ksenofont (mnich) 19 
Kubiak H. 43, 92, 403 
Kuleszow W. 35, 408 
Kunczik M. 89, 188, 404 
Kurcz I. 404 
Kurcz Z. 8, 16, 47, 387, 392, 404 
Kurczewski J. 37, 404 
Kwaśniewicz W. 92, 403 
Łukaszenka A. 11 
Lazari A. 32, 127, 405 
Lenin W. I. 22, 23, 57, 62, 91, 92, 136, 199, 273, 312, 317, 408 
Leończyk S. 21 
Leonardo da Vinci 59, 132 
Lewandowski E. 32–33, 404, 405 
Liebied’ A. 272 
Lissowski G. 51, 403 
Luckmann T. 11, 47, 97–8, 305, 391, 393–5, 404, 408 
Luhmann N. 103, 409 
Ładczuk R. 8, 253, 342 
Łepkowicz F. 7, 42 
Łosiew F. 323 
Magdoń A. 90, 211, 404 
Majakowski W. 25 
Malej I. 38, 404 
Mandelsztam O. 25 
Marciniak W. 25, 404 
Margueritte B. 211 
Mariański J. 11, 37, 41, 54, 99, 100, 102, 136, 388–95, 404 
Markowski G. 241, 405 
Marody M. 241, 405 
Mathews G. 375, 376, 405 
Mirżan z Pietropawłowki 162, 166, 240, 338–9, 368, 371, 375 
Morawski W. 43, 403 
Morin E. 69, 409 
Migas M. 8, 31, 131, 342, 409 
Ming Ming Pu 82, 407 
Miszczuk I. 109, 112, 142, 212, 400, 409 
Mochow I. 115, 123, 133, 150, 158, 161, 169, 174, 176, 177, 181, 277, 299, 303, 371, 400 
Morawiecka J. 8 
Morawiecka Z. 81, 405 
Mucha J. 51, 92, 403 
Murawski J. 8 
Myung Hlee Kim 82, 407 
Niedźwieńska A. 68, 406 
Nadiedowa T. 150, 174, 400 
Nietzsche F. 49 
Nikon (patriarcha) 17 
Nina — starsza Miasteczka Namiotowego 400 
Nosowski Z. 98–9, 406 
Nowak A. 316 
Nowak S. 46, 68, 403, 404, 406 
Nowicka E. 385, 402, 403 
Nowik W. 19, 35, 36, 154, 409 
Nowikow I., passim 
Okopień–Sławińska A. 365, 402 
Okudżawa B. 363 
Olaszek B. 35 
Olgowicz M. 17 
Ostrowski A. N. 112 
Ożegow S. 58, 154, 409 
Paleczny T. 37, 50, 97, 101, 406 
Pastuszenko J. 30–31 
Pasza z Czeriemszanki, passim 
Patrzałek W. 31, 93, 94, 406 
Pawluczuk W. 51, 97 
Pawłowicz Z. 37, 50, 406 
Petrow W. 81, 409 
Piatakowa M. 117, 123, 134, 140, 141, 148, 175, 177, 179, 259, 286, 287, 329, 355–6, 376, 379, 400 
Pietrow J. 24 
Pietrowicz K. 52, 94, 98, 100, 396, 407 
Piwowarski W. 406 
Podsiadło J. 301, 406 
Polieżajewa L. 42 
Polikarpowicz N. 38, 109, 110, 114, 116, 117, 121, 122, 131, 150, 170, 173, 179, 181, 190, 216, 217, 329, 400 
Pośpieszalski J. 52 
Pszenaj A., passim 
Przestalski A. 33, 407 
Puchariew A. i Puchariew L. 71, 83, 107, 117, 131, 165, 181, 288, 291–2, 337, 354–5, 360, 371, 380, 400 
Putin W. 92, 99, 171, 197, 214, 286 
Radiszczew A. 38 
Rags A. 120, 149, 157, 171, 185, 401 
Rags L. 154, 155, 255, 401 
Rąkowski A. 96 
Rerich N. 25, 130, 138 
Reznikow E. 38, 410 
Riedkin W., passim 
Sacks H. 43, 409 
Sai Baba 196, 387 
Saleh T. 102, 410 
Sapożnik J. (Jura Szewc) 304, 401 
Schoria żyd 17 
Siergiej (metropolita moskiewski) 28 
Sitek W. 16, 33, 56, 73, 96, 99, 213, 387, 392, 406 
Skawiński M. 7, 161 
Skąpska G. 103 
Skomorochow W. 108, 115, 117, 164, 325, 326, 401 
Sława z Czeriemszanki 131, 132, 139, 140, 155, 156, 182, 197, 275, 299, 314–6, 355, 379, 401 
Sorokin W. 38, 406 
Starcy Nadwołżańscy 13 
Stalin J. 14, 23, 24, 26, 27, 28, 273,306, 387 
Starostienko L. 169, 375, 376, 401 
Stark R. 99, 409 
Suchanek L. 35, 36, 406 
Swaczyna S. 68 
Swiridow L. 15 
Szacki J. 43, 51, 55, 92, 403 
Szczukin W. 36, 154 
Szczurkiewicz T. 33, 407 
Szewczenko S. 135–6, 196 
Szlendak T. 52, 94, 98, 100, 396 
Szorochow K. 26 
Szwedowa N. 154, 409 
Śliwiński P. 8, 12, 31, 131, 204, 342, 410 
Śliwka E. 49, 407 
Talambura K. Ja. 26, 409 
Tarkowski A. 63 
Therborn G. 37, 407 
Thompson J. B. 57, 106, 407 
Todorova M. 120 
Tomlin R. S. 82, 407 
Torop S., patrz Wissarion 
Trocki L. 194 
Troeltsch E. 51, 409 
Tulpe I. A. 24, 27, 390, 409 
Turowicz J. 40, 437 
Turowski J. 43 
Ugdużekow S. A. 42 
Uljanowskij S. 275, 401 
Wach J. 97 
Walera — mąż Chinki 73, 117, 175, 181, 182, 185, 259, 271–3, 277, 280, 305–8, 329, 330, 335, 398, 401 
Wańka z Chutoru Czeriemszańskiego 28, 118, 177, 178, 181, 308, 401 
Waradinow N. 20, 409 
Wargacki S. 99, 407 
Wasilewski J. 91 
Wasiljewicz J. (kniaź) 17 
Weber M. 49, 50, 404 
Whyte W. 46, 409 
Wieczorkiewicz A. 95, 407 
Wikar H. J. 15 
Wilk M. 17, 33, 36, 81, 390, 407 
Wissarion [Nauczyciel], passim 
Władimirskaja S., passim 
Włodarek J. 33, 407 
Wnuk–Lipiński E. 47, 406 
Wojciechowski P. 67, 68, 407 
Wojtkowiak S. 16, 28–29, 407 
Wołkow N. S., passim 
Wołodia–strannik 28, 161, 401 
Wójtowicz A. 11, 28, 388, 391, 407 
Wrzesiński W. 10, 406 
Zajikin A. 71, 302, 330, 331 
Zajikyn W. 24, 25, 52 
Zaucha A. 203, 204, 407 
Zdybicka Z. 54, 408 
Zimoń H. 37, 402, 404–8 
Ziółkowski M. 51, 92, 403 
Zipfel A. 89, 188, 404 
Żenia Łotewski (Żenia z Chutoru Chlebnogo), patrz Kornilcew Je. 
Żyrinowskij W. 272

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl