Spór o granice języka

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 38,00 zł 38.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Jacek J. Jadacki

Spór o granice języka
Elementy semiotyki logicznej i metodologii

Wydanie IV poprawione

Podręcznik akademicki

ISBN 978-83-7507-097-2
Format A5, s. 332, skorowidz rzeczowy

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. OBIEKTY SEMIOTYCZNE

Znaki. Sygnały i symptomy. Sygnaty i symbole. Wyrażenia-egzemplarze i wyrażenia-typy

II. SYNTAKTYKA

a) Analiza syntaktyczna (Słowa i zwroty. Rzędy członów wyrażenia złożonego. Pozycja syntaktyczna. Opis syntaktyczny. Wyrażenia-leksemy. Wyrażenia stałe i zmienne. Wyrażenia zamknięte i otwarte) b) Relacje syntaktyczne (Inkluzja. Identyczność i synonimiczność. Kontradyktoryczność) c) Transformacje syntaktyczne (Wyprowadzalność. Przestawienie i zastępowanie. Podstawianie i uzmiennianie. Dołączanie i odrywanie. Wiązanie i uwalnianie)

III. RACHUNKI LOGICZNE

a) Klasyczny rachunek zdań (Zdania proste i złożone. Spójniki jednoargumentowe. Spójniki dwuargumentowe. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Metoda matrycowa. Skrótowa metoda matrycowa) b) Modalny rachunek zdań (Możliwość i konieczność. Operatory modalne de dicto i de re. Zgodność i pociąganie. Tautologie modalnego rachunku zdań) c) Deontyczny rachunek zdań (Dozwolenie i nakaz. Tautologie deontycznego rachunku zdań) d) Elementarny rachunek kwantyfikatorów (Struktura zdań prostych. Tautologie elementarnego rachunku kwantyfikatorów) e) Elementarny rachunek zbiorów (Relacje między zbiorami i operacje na zbiorach. rekonstrukcja struktury zdań prostych w języku rachunku zbiorów. Tautologie elementarnego rachunku zbiorów) f) Elementarny rachunek relacji (Charakterystyka formalna relacji. Symetryczność. Tranzytywność. Zwrotność i spójność. Relacja pusta, pełna i równościowa. Funkcja. Funkcje odwracalne i nieodwracalne. Operacje na relacjach. Tautologie elementarnego rachunku relacji) g) Teoria konsekwencji (Prawda logiczna i wynikanie logiczne. Wynikanie definicyjne i kauzalne)

IV. FUNKCJE SEMANTYCZNE

a) Desygnowanie (Desygnaty i konotacja. Nazwy puste, jednostkowe i ogólne. Intencja. Struktura przedmiotu. Przedmioty czysto intencjonalne. Nazwy konkretne i abstrakcyjne. Nazwy indywidualne i generalne) b) Relacje między nazwami ze względu na denotację (Zamienność, podrzędność i nadrzędność. Przeciwieństwo i niezależność. Sprzeczność i podprzeciwieństwo. Relacje między nazwami a relacje między ich desygnatami. Tezy o relacjach między nazwami) c) Konotowanie (Współwłasność, swoistość i istota. Konotacja. Konotacja imion własnych i nazw pustych. Konotowanie, desygnowanie i denotowanie) d) Konstatowanie (Desygnowanie i konstatowanie. Substrat prawdy i fałszu. Klasyczna teoria prawdy. Nihilistyczna koncepcja prawdy. Kryteria prawdziwości i fałszywości. Pseudokryteria prawdy) e) Generowanie (Funktory performatywne. Forma performatywów. Performatywy uniwersalne i indywidualne. Performatywy skuteczne i nieskuteczne. Performatywy prawidłowe i nieprawidłowe)

V. ANALIZA SEMANTYCZNO-KATEGORIALNA

a) Kategorie semantyczne (Zdania i nazwy. Funktory. Predykaty. Abstrakcyjna transformacja predykatów. Konektywy. Kwalifikatory. Reifikatory. Superfunktory. Kwantyfikatory, deskryptory i abstraktory. Partykuły) b) Gramatyczność (Notacja. Procedura. Reguły analizy semantyczno-kategorialnej. Przykłady zastosowania reguł fakultatywnych. Analiza semantyczno-kategorialna i amfibolie. Niedostateczność reguł. Wyrażenia dobrze ułożone i na wskroś dobrze ułożone. Kryterium gramatyczności. Obliczanie wykładnika wyrażenia. Sprawdzanie gramatyczności. Analiza semantyczno-kategorialna i analiza syntaktyczna)

VI. RELACJE PRAGMATYCZNE

a) Funkcje pragmatyczne (Sytuacja komunikacyjne. Ekspresja. Ewokacja) b) Pozycje pragmatyczne (Pozycja komprehensyjna. Kryteria rozumienia. Interpretacja psychologiczna. Hermeneutyka logiczna. Pozycja asercyjna. Charakterystyka aksjomatyczna asercji. Asercja i orientacja) c) Adaptacja pragmatyczna (Supozycja askrypcyjna i indykacyjna. Supozycja normalna i materialna. Metaforyzacja. Synekdocha i ironia. Metonimia)

VII. ANOMALIE SEMIOTYCZNE

a) Defekty syntaktyczne (Rodzaje defektów semiotycznych. Elipsy kwalifikacyjne i kwantyfikacyjne. Elipsy supozycyjne. Kontrsensy. Amfibolie. Nonsensy) b) Defekty semantyczne (Asensy. Imaginatywy i onomatoidy. Polisemy i homonimy. Okazjonalizmy. Intensjonalizmy. Aproksymatywy. Absurdy) c) Antynomie i paradoksy (Antynomia kłamcy. Antynomia heterosemantyczności. Paradoks ruchu. Relatywizm aletyczny. Paradosk łysego) d) Terapia logiczna (Dezelipsyzacja. Dehipostazowanie. Dezokazjonalizacja. Dezintensjonalizacja)

VIII. DEFINIOWANIE

a) Rodzaje definicji (Klasyfikacja definicji. Definicje informacyjne i perswazyjne. Definicje analityczne i syntetyczne. Definicje werbalne i werbalno-ostensywne. Definicje dystynktywne i kontekstowe) b) Definicje normalne (Definicje ekwiwalencyjne i identycznościowe. Definicje konotacyjne, denotacyjne i leksykalne. Definicje realne i nominalne. Definicja klasyczna) c) Definicje redukcyjne i aksjomatyczne (Definicje indukcyjne i operacyjne. Definicje dyspozycyjne. Definicje aproksymacyjne. Definicje inkluzyjne. Definicje aksjomatyczne) d) Kryteria poprawności definicji (Adekwatność i kolokacyjność. Komutacyjność. Inteligibilność. Konserwatywność. Referencyjność. Predykatywność)

IX. SYSTEMATYZACJA

a) Klasyfikacja (Całość dzielona, człony i zasada podziału. Klasyfikacja dwuczłonowa i wieloczłonowa, jednostopniowa i wielostopniowa. Warunki poprawności klasyfikacji. Klasyfikacje zależne. Kwalifikacja. Analiza. Typologia) b) Szeregowanie i reprezentacja (Relacja porządkująca. Reprezentacja. Homomorfizm. Izomorfizm.) c) Transformacja tekstu (Odtworzenie. Wyciąg. Opis)

X. EROTETYKA

a) Pytania (Struktura pytania. Założenia pytania. Presupozycje pytania. Zawartość poznawcza pytania. Pytania decyzyjne, problemowe i kompletywne. Pytania proste i złożone. Pytania merytoryczne, dydaktyczne, demaskatorskie i sugestywne. Pytania retoryczne. Pożądane własności pytań) b) Odpowiedzi (Odpowiedzi właściwe i niewłaściwe, rzeczowe i wymijające. Odpowiedzi trafne i wyczerpujące. Odpowiedzi prostujące)

XI. HEUREZA

a) Pomiar (Własności mierzalne. Suma fizyczna. Jednostka miernicza. Pomiar bezpośredni i pośredni. Przyrządy pomiarowe. Wartość pomiaru) b) Wnioskowanie (Schemat inferencyjny. Wnioskowanie niezawodne i zawodne. Indukcja enumeracyjna zupełna. Wnioskowanie antynomialne. Wnioskowanie paradygmatyczne. Entymemat) c) Wyjaśnianie (Generalizacja. Indukcja enumeracyjna niezupełna) d) Indukcja eliminacyjna (Kanony zgodności i różnicy. Kanony reszt i zmian) e) Prawa (Prawa absolutne i statystyczne. Prawa funkcjonalne i parametryczne)

XII. ARGUMENTACJA

a) Uzasadnianie (Uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie. Dowodzenie. Potwierdzanie) b) Sprawdzanie (Obalanie. Sensowność empiryczna zdań protokularnych. Terminy obserwacyjne i teoretyczne) c) Paralogizmy (Circulus in probando. Ignoratio elenchi. Non sequitur. Petitio principii. Ekwiwokacje)

XIII. ERYSTYKA

a) Dyskusja (Konwersacja, celebracja i dyskusja. Debata i agitacja. Konsylium i kontrowersja. Struktura dyskusji. Kryteria poprawności dyskusji) b) Sofizmaty (Fortele erystyczne. Sofizmaty afirmacyjne. Sofizmaty kontestacyjne. Sofizmaty ironiczne)

XIV. PROBLEMY DECYZYJNE

(Sytuacja zdeterminowana i ryzykowna. Dylematy pechowca, szczęściarza i nadgorliwca. Dylematy lekkoducha i gracza. Przyczyny niepowodzeń decyzyjnych)

Skorowidz rzeczowy

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl