Rodzaje naturalne [ebook PDF]

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 63,00 zł 63.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

 Joanna Odrowąż-Sypniewska

 
RODZAJE NATURALNE
(rozważania z filozofii języka)
[ebook]
 
ISBN 83-7507-001-7
Format B5, s. 408, ilustracje, indeks nazwisk, streszczenie w jęz. angielskim
 
SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
Rozdział pierwszy
TERMINY NATURALNORODZAJOWE W KONCEPCJI KRIPKEGO I PUTNAMA
1. Wprowadzenie
2. Putnama argumenty na rzecz niedefiniowalności terminów naturalnorodzajowych 
2.1. Definicja analityczna terminów naturalnorodzajowych
2.2. Kripke i terminy naturalnorodzajowe
2.3. Stereotyp i fakty pierwotne
2.4. Hipoteza podziału pracy językowej
2.5. Ukryta istota i Ziemia Bliźniacza
2.6. Znaczenia nie są w głowie
3. Znaczenie wyrazu "znaczenie"
4. Inne terminy 
5. Krytyka  
5.1. Czy argument z Ziemi Bliźniaczej jest obarczony ekwiwokacją?
5.2. Czy założenie głoszące, że znaczenie wyznacza ekstensję, istotnie w koncepcji Putnama obowiązuje? 
 
Rozdział drugi
KONCEPCJA KRIPKEOWSKO-PUTNAMOWSKA: USTALANIE ODNIESIENIA TERMINÓW NATURALNORODZAJOWYCH
1. Ustalanie odniesienia terminów naturalnorodzajowych
1.1. Nazwy własne 
1.2. Terminy naturalnorodzajowe
2. Niedeskryptywność, okazjonalność, przyczynowość
2.1. Wyrażenia na wskroś deskryptywne, relacyjne deskryptywne i niedeskryptywne
2.2. Kripkego argumenty na rzecz niedeskryptywności
2.3. Czy własność bycia tygrysem jest własnością na wskroś deskryptywną?
2.4. Niedeskryptywność a bezpośrednie odniesienie 
2.5. Przyczynowość a niedeskryptywność
2.6. Okazjonalność
2.7. Przyczynowe ustalanie odniesienia a posiadanie istoty odkrytej empirycznie
2.8. Podsumowanie
3. Podsumowanie wyników
 
DODATEK: CZY KRIPKE I PUTNAM SĄ NASTĘPCAMI JOHNA LOCKEA?
1. Istota nominalna i istota realna
2. Podział na gatunki
3. Locke i problem wielości rodzajów
 
Rozdział trzeci
KRYTYKA KONCEPCJI KRIPKEOWSKO-PUTNAMOWSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Zarzuty wobec przyczynowych koncepcji odniesienia
3. Obrona koncepcji przyczynowej
4. Stereotyp, znaczenie Putnamowskie i kompetencja językowa
5.  Czy XYZ jest wodą?
6. Stany psychiczne Oskara1 i Oskara2 różnią się
7. Cechy przypisywane przez Putnama terminom naturalnorodzajowym nie wyróżniają tych terminów spośród innych terminów ogólnych
8. Hipoteza podziału pracy językowej
9. Putnam nie wykazuje niedeskryptywności terminów naturalnorodzajowych
10. Historia nauki nie potwierdza takiego używania tych terminów, jakie opisuje Putnam 
10.1. Klasyfikacji nie tworzy się tak, aby zgadzała się z paradygmatami
10.2. Nowe nazwy nadaje się na podstawie podobieństwa zewnętrznego
11. Terminy odnoszące się do artefaktów nie są niedeskryptywne
12. Istnieniem dwóch substancji różniących się strukturalnie a identycznych "zewnętrznie" nie warto się zajmować
13. Niespójność koncepcji Putnama
14. Koncepcja Putnama zakłada, że bycie terminem naturalnorodzajowym jest częścią znaczenia terminów naturalnorodzajowych i dlatego prowadzi do absurdalnych konsekwencji
14.1. Czy eksternalizm semantyczny zakłada, że bycie terminem naturalnorodzajowym jest częścią znaczenia terminów naturalnorodzajowych?
14.2. Założenie, że bycie terminem naturalnorodzajowym jest częścią znaczenia terminów naturalnorodzajowych, nie jest dla eksternalizmu semantycznego niezbędne
 
Rozdział czwarty
NIEJAWNA STRUKTURA A PRZYNALEŻNOŚĆ DO RODZAJÓW NATURALNYCH
1. Nie dla wszystkich rodzajów naturalnych istotna jest niejawna struktura
2. Problem wielości rodzajów (the qua problem)
2.1. "Ten rodzaj rzeczy"
2.2. Standardy należenia do rodzaju
2.3. Wzorce negatywne
3. Niedookreśloność
3.1. Nieokreśloność poziomu taksonomicznego
3.2. Rola decyzji w wyznaczaniu ekstensji terminów naturalnorodzajowych
3.3. Czy istoty rodzajów są przedmiotem odkrycia empirycznego?
3.4. Kripke i Putnam kontra Ben-Yami, Donnellan, LaPorte i Li
4. Modyfikacje koncepcji Putnama
4.1. Rozwiązania problemu wielości rodzajów
4.1.1. Zdolność do oddziaływania przyczynowego egzemplarzy rodzaju naturalnego
4.1.2. Czysto przyczynowe rozwiązanie problemu wielości rodzajów
4.2. Rola wyróżniających własności zewnętrznych
4.2.1. Rola wyróżniających własności zewnętrznych i różnorodność terminów naturalnorodzajowych
4.2.2. Wieloznaczność terminów naturalnorodzajowych
5. Struktura wewnętrzna a terminy naturalnorodzajowe
5.1. Woda jest mieszaniną
5.2. Problem zanieczyszczeń
6. Naukowcy nie zajmują się odkrywaniem istot rodzajów naturalnych, o których mówi język potoczny
6.1. Niektóre rodzaje potoczne nie są rozpoznawane przez naukę
6.2. Klasyfikacja potoczna jest -- w przeciwieństwie do naukowej -- antropocentryczna
7. Warunkiem należenia do biologicznego rodzaju naturalnego nie jest posiadanie określonych cech istotnych
8. Istota substancji chemicznych
8.1. Własności makroskopowe są tak samo istotne, jak własności mikroskopowe
8.2. Cechy makroskopowe są istotniejsze niż cechy strukturalne
9. Podsumowanie wyników: Koncepcja Kripkego i Putnama wobec zarzutów
9.1. Zarzuty dające się odeprzeć
9.2. Zarzuty nie do odparcia
 
Rozdział piąty
RODZAJE NATURALNE: RÓŻNE KONCEPCJE 
1. Rodzaje naturalne według Kripkego i Putnama: Występowanie w naturze i posiadanie ukrytej istoty
2. Tradycja rodzajów naturalnych według Hackinga
3. Własności rodzajów naturalnych według Witmera i Sarneckiego
4. Rodzaje naturalne według Dupré
5. Rodzaje naturalne i podstawowe prawa natury
6. Rodzaje naturalne to rodzaje mające wartość eksplanacyjną
7. Warunek konieczny bycia rodzajem naturalnym według Cocchairelli
8. Rodzaj naturalny sam nie jest rodzajem naturalnym
 
Rozdział szósty
RODZAJE NATURALNE I TERMINY NATURALNORODZAJOWE
1. Rodzaje naturalne -- próba analizy
2. Istota desygnatów nazwy "rodzaj naturalny" 
3. Znaczenie i odniesienie terminów naturalnorodzajowych
3.1. Terminy potoczne "przednaukowe" i naukowe
3.2. Eksplikacja
3.3. Niewspółmierność
3.4. Intencja odniesieniowa
3.5. Terminy pozbawione określonej treści językowej
3.5.1. Deskryptywizm wiązkowy
3.5.2. Deskryptywizm kauzalny i deskryptywizm usztywniony
3.5.3. Terminy naturalnorodzajowe są terminami podobieństwa rodzinnego 
3.5.4. Terminy naturalnorodzajowe są niedeskryptywne, a ich odniesienie jest wyznaczane (przynajmniej w części) przyczynowo 
3.6. Trójskładnikowe znaczenie terminów naturalnorodzajowych
4. Ustalenie odniesienia terminu naturalnorodzajowego 
5. Zakończenie
6. Podsumowanie wyników
 
Rozdział siódmy
SZTYWNOŚĆ TERMINÓW OGÓLNYCH: SEMANTYCZNA KONCEPCJA SZTYWNOŚCI
1. Wprowadzenie: pojęcie sztywności nazw jednostkowych
1.1. Rodzaje sztywności nazw jednostkowych
1.2. Metafizyczne konsekwencje pojęcia sztywności
2. Sztywność terminów ogólnych według Kripkego
2.1. Na czym polega sztywność terminów ogólnych
2.2. Czy Kripkowskie pojęcie sztywności dla nazw ogólnych jest pojęciem wyłącznie semantycznym, czy ma też konsekwencje metafizyczne?
3. Sztywność terminów ogólnych według Putnama
4. Semantyczne rozumienie sztywności: Sztywność jako identyczność abstrakcyjnego desygnatu
4.1. Istniejące koncepcje
4.1.1. Koncepcja Colina McGinna
4.1.2. Koncepcje Arthura Sullivana i Genovevy Marti
4.1.3. Koncepcja Nathana Salmona (I)
4.1.4. Koncepcja Bernarda Linskyego
4.1.5. Koncepcja Nathana Salmona (II)
4.1.6. Koncepcja Josepha LaPorte
4.1.7. Podsumowanie
4.2. "Spór o powszechniki"
4.3. Inne problemy
4.3.1. Rzekoma ogólność nazw rodzajowych
4.3.2. Warunki nałożone na sztywność przez Soamesa
4.4. Podsumowanie wyników
 
Rozdział ósmy
SZTYWNOŚĆ TERMINÓW OGÓLNYCH: METAFIZYCZNA KONCEPCJA SZTYWNOŚCI
1. Sztywność a esencjalizm
1.1. Terminy ogólne jako predykaty esencjalne (sztywne aplikatory)
1.2. Esencjalizm i sztywne desygnatory
1.3. Problemy
1.3.1. Naturalne rozszerzenie 
1.3.2. Warunek wyróżniania terminów naturalnorodzajowych spośród pozostałych terminów ogólnych
1.3.2.1. Czy terminy oznaczające gatunki biologiczne są sztywne? 
1.3.2.2. Żaba i telewizor
1.3.3. Warunek dotyczący identyfikacji teoretycznych 
1.3.4. Sztywność jako wskaźnik niedeskryptywności
1.4. Podsumowanie
2. Proto-sztywność
3. Sztywność a odniesienie bezpośrednie i przyczynowość
3.1.  Sztywność a odniesienie bezpośrednie 
3.2. Sztywność a przyczynowe ustalanie odniesienia 
4. Semantyczna i metafizyczna interpretacja sztywności, a nasza trójskładnikowa koncepcja znaczenia
5. Zbędność pojęcia sztywności nazw ogólnych
5.1. Zbędność pojęcia sztywności dla nazw ogólnych
5.2. Semantyczne i metafizyczne rozumienie sztywności vs. rozumienie Kripkeowskie
5.3. Podsumowanie wyników
 
Rozdział dziewiąty
STATUS "IDENTYFIKACJI TEORETYCZNYCH"
1. Identyfikacje teoretyczne
1.1. Identyfikacja według Kripkego
1.2. Postać teoretycznych identyfikacji
2. Konieczność zdania "Woda jest to H2O"
2.1. Sztywność nazwy "woda" 
2.2. Rzekoma sztywność terminu "H2O" 
2.3. Czy konieczność zdania "Woda jest to H2O" jest konsekwencją sztywności terminów "woda" i "H2O"?
2.4. Czy zdanie "Woda jest to H2O" jest konieczne fizycznie?
3. Prawdziwość zdania "Woda jest to H2O"
4. Esencjalizm
4.1. Istota rodzaju zależna od stanu nauki
4.2. Koncepcja Kripkego-Putnama a esencjalizm
5. Niedookreśloność terminów naturalnorodzajowych a konieczność identyfikacji teoretycznych
6. Podsumowanie wyników
 
Rozdział dziesiąty
TERMINY NATURALNORODZAJOWE A SEMANTYKA DWUASPEKTOWA
1. Semantyka dwuaspektowa: wprowadzenie 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Motywacje zwolenników semantyki dwuaspektowej
1.3. Podstawy semantyki dwuaspektowej
1.4. Davida Kaplana analiza wyrażeń okazjonalnych
1.5. Epistemiczna semantyka dwuaspektowa
1.5.1. Złoty trójkąt zależności między znaczeniem, modalnością i poznaniem
1.5.2. Epistemiczna interpretacja semantyki dwuaspektowej
1.5.3. Własności reprezentacyjne
1.5.4. Nowy deskryptywizm i "stare" zarzuty
1.6. Metasemantyczna koncepcja Stalnakera
2. Semantyczna czy metasemantyczna interpretacja semantyki dwuaspektowej?
2.1. Stalnakera zarzuty do koncepcji Chalmersa
2. 2. Chalmersa zarzut do koncepcji Stalnakera
3. Terminy naturalnorodzajowe w semantyce dwuaspektowej
3.1. Rzekoma okazjonalność terminów naturalnorodzajowych 
3.1.1.Terminy naturalnorodzajowe są okazjonalne
3.1.2.   Terminy naturalnorodzajowe nie są okazjonalne
3.2. Aprioryczność w epistemicznej semantyce dwuaspektowej
3.2.1. Definicja aprioryczności
3.2.2. Aprioryczność wiedzy dotyczącej rodzajów naturalnych 
3.3. Nieostrość możliwości epistemicznej i wieloznaczność terminów naturalnorodzajowych
4. Czy semantyka dwuaspektowa jest adekwatną semantyką terminów naturalnorodzajowych?
 
Zestawienie wyników
Bibliografia
Summary in English
Indeks osób

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl