Ewolucja polityki przemysłowej Japonii [e-book PDF]

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 63,00 zł 63.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Rafał Wilczopolski

Ewolucja polityki przemysłowej Japonii

Seria „Problemy Gospodarki Światowej” tom 11
red. nauk. Kazimierz Starzyk

[ E-BOOK PDF ]

Wydawnictwo Naukowe Semper®, Warszawa 2021

ISBN 978-83-7507-312-6
Format B-5, 258 s., ilustr. barwne, bibliografia

Terminy kluczowe:

Struktura i konkurencyjność gospodarki Japonii
◙ Dylemat wolnego rynku versus interwencjonizm
◙ Kierunki polityki przemysłowej
◙ Lekcja z doświadczeń JaponiiPolityka przemysłowa Japonii, zastosowana po II WŚ, przyniosła gospodarce sukces w postaci awansu do czołówki gospodarek wysoko rozwiniętych, co dało dobrobyt jej obywatelom. Tematyka książki pokazuje rezultaty stosowania polityki przemysłowej, przedstawia je w tle powiązania japońskiej gospodarki ze światową. Pokazuje jej ewolucję, w której uwzględnia się etap pokonywania luki i rozwój oraz spadek dynamiki i próby dopasowania polityki przemysłowej do nowego etapu rozwoju gospodarki. Autor podejmuje również problem oceny skuteczności polityki przemysłowej, co ma obejmować zarówno koszty jej stosowania, jak i efekty, oraz dąży do sformułowania wniosków dla Polski, których podstawą byłaby analiza prowadzonych działań gospodarczych o charakterze interwencyjnym na rynku Japonii.

Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej


Rafał Wilczopolski – ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne oraz zarządzanie i marketing. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2019 roku. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych o Azji Wschodniej. Aktywność naukową łączy z działalnością w biznesie, pracuje od ponad 20 lat w przedsiębiorstwach Azji Wschodniej, w tym wiele lat w japońskiej firmie elektronicznej Panasonic, będącej beneficjentem polityki przemysłowej. Zainteresowania: gospodarka i społeczeństwo Japonii, historia handlu międzynarodowego, filozofia, samochody klasyczne.


Spis treści

Przedmowa

Skróty i akronimy

Wybrane zwroty japońskie

Wstęp

1. TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

1.1. Istota polityki przemysłowej

1.1.1. Pojęcie polityki przemysłowe

1.1.1.1. Pojęcie

1.1.1.2. Formy

1.1.2. Cele polityki przemysłowej

1.1.3. Środki polityki przemysłowej

1.1.4. Narzędzia polityki przemysłowej

1.1.5 Kryteria i pomiar efektów stosowania polityki przemysłowej

1.2. Polityka przemysłowa w świetle alternatywnych teorii handlu międzynarodowego

1.2.1. Korzyści skali jako podstawa wymiany handlowej

1.2.2. Handel wewnątrzgałęziowy

1.2.3. Koncepcja opóźnienia naśladowczego

1.2.4. Koncepcja cyklu życia produktu

1.2.5. Polityka przemysłowa w warunkach konkurencji monopolistycznej

1.2.6. Strategiczna polityka handlowa i jej geneza

1.2.7. Modele strategicznej polityki handlowej

1.2.7.1. Model zastosowania subwencji eksportowej

1.2.7.2. Model zastosowania subwencji na prace badawczo- rozwojowe

1.2.7.3. Model zastosowania cła importowego

1.2.8. Polityka przemysłowa w świetle koncepcji dynamicznej przewagi komparatywnej

1.2.9. Polityka przemysłowa a strategiczna polityka handlowa

2. FAZY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ JAPONII: CELE I NARZĘDZIA

2.1. Faza gospodarki przedprzemysłowej (1603-1868)

2.1.1. Cele i dylematy rozwoju gospodarczego

2.1.1.1. Stabilizacja wewnętrzna a doświadczenia zagraniczne

2.1.1.2. Początki produkcji przemysłowej

2.1.2. Narzędzia rozwoju gospodarczego i przemysłowego

2.1.2.1. Polityka autarkii

2.1.2.2. Subsydia

2.2. Faza rozwoju przemysłu od Restauracji Meiji do I wojny światowej (1868-1914)

2.2.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.2.1.1. Ogólny poziom rozwoju kraju

2.2.1.2. Publiczne versus prywatne nansowanie przemysłu krajowego

2.2.1.3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

2.2.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.2.2.1. Subsydia

2.2.2.2. Cła importowe

2.2.3. Rola państwa w gospodarce

2.3. Faza dezintegracji gospodarki światowej (1915-1945)

2.3.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.3.1.1. Rozwój produkcji na potrzeby armii

2.3.1.2. Zakres polityki przemysłowej

2.3.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.3.2.1. Subsydia oraz cła importowe

2.3.3. Rola państwa w gospodarce

2.4. Faza budowy podstaw polityki przemysłowej (1946-1954)

2.4.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.4.1.1. Rozwój produkcji versus stabilizacja cen

2.4.1.2. Rozwój przemysłowy na podstawie rynku wewnętrznego versus eksportu

2.4.1.3. Wybór branż strategicznych

2.4.1.4. Budowa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez promocję eksportu

2.4.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.4.2.1. Reglamentacja materiałów produkcyjnych

2.4.2.2. Reglamentacja walutowa

2.4.2.3. Subsydia bezpośrednie i pośrednie

2.4.2.4. Subsydia eksportowe

2.4.2.5. Ochrona przed napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich

2.4.3. Rola państwa w gospodarce

2.5. Polityka przemysłowa w fazie otwierania gospodarki (1955-1970)

2.5.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.5.1.1. Wzrost gospodarczy

2.5.1.2. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez modernizację przemysłu przy wykorzystaniu zagranicznych technologii

2.5.1.3. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez rozwój nowych branż oraz krajowych technologii

2.5.1.4. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez wprowadzanie amerykańskich metod produkcji i zarządzania

2.5.1.5. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego

2.5.1.6. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez promocję eksportu

2.5.1.7. Zmiany organizacyjne i zarządzania w przemyśle, Kanmin

2.5.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.5.2.1. Narzędzia polityki handlowej

2.5.2.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie

2.5.2.3. Subsydia na prace badawczo-rozwojowe

2.5.2.4. Tworzenie karteli

2.5.2.5. Naprowadzanie administracyjne

2.5 3. Rola państwa w gospodarce

2.6. Polityka przemysłowa w fazie rozwoju branż opartych na wiedzy (1971-1991)

2.6.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.6.1.1. Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez wprowadzenie zmian technologicznych w przemyśle

2.6.1.2. Zmiana struktury przemysłu oraz poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez rozwój branż opartych na wiedzy

2.6.1.3. Zmiana struktury przemysłu poprzez procesy dostosowawcze w przemysłach schyłkowych

2.6.1.4. Działania w kierunku ograniczenia nadwyżki ze względu na osiągniętą przewagę konkurencyjną

2.6.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.6.2.1. Narzędzia polityki handlowej

2.6.2.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie

2.6.2.3. Subsydia na prace badawczo-rozwojowe

2.6.2.4.Ograniczenie ilości karteli

2.6.2.5 Naprowadzanie administracyjne

2.6.3. Rola państwa w gospodarce

2.7. Polityka przemysłowa w fazie kryzysów gospodarczych

2.7.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.7.1.1. Postrzeganie przemysłu z perspektywy makroekonomicznej

2.7.1.2. Reformy ekonomiczne i społeczne

2.7.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.7.2.1. Narzędzia polityki handlowe

2.7.2.2. Subsydia na prace badawczo-rozwojowe

2.7.2.3. Ograniczenie działalności karteli

2.7.3. Rola państwa w gospodarce eksportowej (1992-2009)

2.8. Faza wychodzenia z kryzysów gospodarczych (2010 – do chwili obecnej)

2.8.1. Cele i dylematy polityki przemysłowej

2.8.1.1. Poszukiwanie nowych źródeł rozwoju

2.8.1.2. Reforma struktury przemysłu oraz infrastruktury biznesowej

2.8.2. Narzędzia polityki przemysłowej

2.8.2.1. Polityka podatkowa

2.8.2.2. Rządowe wsparcie gospodarki Program trzech strzał

2.8.3. Rola państwa w gospodarce

3. ANALIZA SEKTOROWA JAPOŃSKIEJ POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

3.1. Hutnictwo żelaza i stali

3.1.1. Narzędzia polityki przemysłowej

3.1.1.1. Narzędzia polityki handlowej

3.1.1.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne

3.1.1.3. Zwolnienia podatkowe od przychodów z eksportu

3.1.1.4. Fuzje i przejęcia

3.1.2. Efekty polityki przemysłowej

3.1.2.1. Transfer technologii

3.1.2.2. Wartość produkcji

3.1.2. 3. Zmiany na rynku pracy

3.1.2. 4. Efektywność produkcji

3.1.2.5. Obroty handlu zagranicznego

3.1.3. Ocena polityki przemysłowej

3.2. Przemysł maszynowy

3.2.1. Narzędzia polityki przemysłowej

3.2.1.1. Narzędzia polityki handlowej

3.2.1.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie

3.2.1.3. Narzędzia służące koncentracji produkcji

3.2.2. Efekty polityki przemysłowej

3.2.2.1. Transfer technologii

3.2.2.2. Wartość produkcji

3.2.2.3. Zmiany na rynku pracy

3.2.2.4. Obroty handlu zagranicznego

3.2.3. Ocena polityki przemysłowej

3.3. Przemysł samochodowy

3.3.1. Narzędzia polityki przemysłowej

3.3.1.1. Narzędzia polityki handlowej

3.3.1.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne

3.3.1.3. Narzędzia służące koncentracji produkcji

3.3.2. Efekty polityki przemysłowej

3.3.2.1. Transfer technologii

3.3.2.2. Wartość produkcji

3.3.2.3. Zmiany na rynku pracy

3.3.2.4. Obroty handlu zagranicznego

3.3.3. Ocena polityki przemysłowej 3. 4.Przemysł komputerowy

3.4.1. Narzędzia polityki przemysłowej

3.4.1.1. Narzędzia polityki handlowej

3.4.1.2. Subsydia bezpośrednie i pośrednie

3.4.1.3. Programy B+R

3.4.2. Efekty polityki przemysłowej

3.4.2.1. Wartość produkcji krajowej

3.4.2.2. Zmiany na rynku pracy

3.4.2.3. Obroty handlu zagranicznego

3.4.3. Ocena polityki przemysłowej

3.5 Przemysł elektroniczny

3.5.1. Narzędzia polityki przemysłowej

3.5.2.Efekty polityki przemysłowej

3.5.2.1. Transfer technologii

3.5.2.2. Rozwój technologii krajowej

3.5.2.3. Wartość produkcji

3.5.2.4. Zmiany na rynku pracy

3.5.2.5. Obroty handlu zagranicznego

3.5.3. Ocena polityki przemysłowej

4. SPECYFICZNE ELEMENTY JAPOŃSKIEJ POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ JEJ EFEKTY

4.1. Specyficzne determinanty efektywności polityki przemysłowej Japonii

4.1.1. Rola konsultacji polityki przemysłowej z sektorem prywatnym

4.1.1.1. Biura ministerialne – genkyoku

4.1.1.2. Stowarzyszenia przemysłowe oraz organizacje branżowe

4.1.1.3. Urzędy konsultacyjne – shingikai

4.1.2. Rola sektora finansowego w rozwoju japońskiego przemysłu

4.1.2.1. Japoński system finansowy w fazie otwierania gospodarki

4.1.2.2. Rozluźnienie systemu finansowego w fazie rozwoju branż opartych na wiedzy

4.1.2. 3. Specjalizacja banków komercyjnych według funkcji

4.1.2.4.Japoński Bank Eksportowo-Importowy oraz Japoński Bank Rozwoju

4.1.2. 5 Instytucja banku głównego

4.1.2.6. FILP

4.1.2.7. Sektor ubezpieczeniowy

4.1.2.8. Rynek kapitałowy

4.1.3. Wspieranie prac badawczo-rozwojowych przez państwo

4.1.4. Bariery pozataryfowe jako instrument ochronny japońskiego przemysłu

4.1.4.1. Keiretsu jako specyficzna praktyka prowadzenia biznesu w Japonii

4.1.4.2. Specyficzna organizacja systemu dystrybucyjnego w Japonii

4.1.4.3. Procedury celne, standardy techniczne oraz system zakupów rządowych jako instrumenty ograniczające dostęp do japońskiego rynku

4.2. Syntetyczne ujęcie efektów polityki przemysłowej – podejście porównawcze

4.2.1. Produkt krajowy brutto

4.2.2. Środki nansowe polityki przemysłowej

4.2.3. Produktywność

4.2.4. Wydatki na B+R

4.2.5. Handel zagraniczny

4.2.6. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB)

4.2.7. Próba uogólnienia

4.3. Percepcja japońskiej polityki przemysłowej w świetle handlu ze Stanami Zjednoczonymi, Azją Wschodnią oraz UE

4.3.1. Amerykańska percepcja japońskiej polityki przemysłowej: poszukiwanie konsensusu

4.3.1.1. Argumenty rządu amerykańskiego

4.3.1.2. Negocjacje dwustronne USA-Japonii

4.3.1.3. Reakcja Japonii

4.3.2. Percepcja japońskiej polityki przemysłowej w Azji Wschodniej

4.3.2.1. Elementy japońskiej strategii wobec Azji Wschodniej

4.3.2.2. Wykorzystanie doświadczeń japońskich w polityce przemysłowej Azji Wschodniej na przykładzie Korei Południowej

4.3.3. Europejska percepcja polityki przemysłowej Japonii

4.3.3.1. Spory i kontrowersje

4.3.3.2. Nowy etap w stosunkach gospodarczych

Zakończenie (wybrane wnioski)

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl