Producenci
Promocje
Między uniwersytetem a zakonem
Między uniwersytetem a zakonem

42,00 zł

Cena regularna: 84,00 zł

szt.
Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm
Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm

27,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

szt.
Chłonąć świat wszystkimi zmysłami w rytm uderzeń serca
Chłonąć świat wszystkimi zmysłami w rytm uderzeń serca

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

szt.
Od Słowackiego do Reymonta
Od Słowackiego do Reymonta

23,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

szt.
Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego
Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego

17,00 zł

Cena regularna: 25,00 zł

szt.
Przeszłość i teraźniejszość w kulturze czasów saskich
Przeszłość i teraźniejszość w kulturze czasów saskich

11,00 zł

Cena regularna: 21,00 zł

szt.
Magia serca i słowa
Magia serca i słowa

21,00 zł

Cena regularna: 40,00 zł

szt.
Literatura renesansu w Polsce
Literatura renesansu w Polsce

27,00 zł

Cena regularna: 42,00 zł

szt.
Historie zmyślone — historie prawdziwe
Historie zmyślone — historie prawdziwe

14,00 zł

Cena regularna: 25,00 zł

szt.
Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej
Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej

37,00 zł

Cena regularna: 63,00 zł

szt.
Hermann Broch
Hermann Broch

11,00 zł

Cena regularna: 17,00 zł

szt.

Etyka -- tom 48 (2014)

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 6,00 zł 6.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

ETYKA

tom 48 (2014)

Redaktor: Paweł Łuków

Rada Redakcyjna

Przewodnicząca: Joanna Górnicka-Kalinowska UW

Członkowie: Włodzimierz Galewicz UJ, Jerzy Gałkowski KUL, Andrzej M. Kaniowski UŁ, Ryszard Kleszcz UŁ, Miłowit Kuniński UJ, Zbigniew Szawarski UW, Andrzej Szostek KUL

ISSN 0014-2263 [ format B5, s. 182 ]

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Magdalena Środa, Etyka i polityka. Poza dobrem i złem?

Artykuły

Etyka i polityka. Wywiad z prof. Marcinem Królem

Andrzej Szahaj, Kapitalizm kognitywny jako ideologia

Magdalena Gawin, Polityka gospodarcza w służbie praw człowieka?

Ewa Majewska, „Solidarność” i solidarność w perspektywie feministycznej. Od post‐mieszczańskiej sfery publicznej do solidarności globalnej

Jowita Radzińska, Solidarność: definicja i konteksty

Dorota Sepczyńska, Habermas o religii w polityce

Tomasz Sawczuk, Rorty, liberalizm i problemy z obiektywnością

Stanisław Obirek, Nowa odsłona filozofii dialogu: Jorge M. Bergoglio

Dorota Pietrzyk-Reeves, Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji

Michał Siermiński, Współczesne wizje podmiotu zbiorowej emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière i inni

Recenzje

Olga Cielemęcka, Kto zabiega o uznanie? Moralna logika konfliktu społecznego według Axela Honnetha

Adam Klewenhagen, A imię jego ... Kryzys?

Michał Dorociak, Biorąc życie poważnie

Maciej Szumowski, Usystematyzowana niesystemowość filozofii sumienia

Noty o autorach

lga Cielemęcka doktor filozofii, zajmuje się filozofią współczesną oraz teorią feministyczną. W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi seminarium poświęcone „feministycznemu nowemu materializmowi”. W latach 2013-2014 pracowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie. Członkini sieci badawczej „New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’”.

Michał Dorociak student prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywał studia częściowe na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu. Członek zespołu „Teologii Politycznej” oraz Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.

Magdalena Gawin absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską pt. Nowoczesny paradygmat filozofii polityki a prawa człowieka obroniła w 2013 roku. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki, praw człowieka i relacji międzynarodowych. Od 2011 roku członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Pełni funkcję sekretarza naukowego Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Działa na rzecz popularyzacji filozofii w szkołach. Aktualnie pracuje nad projektem dotyczącym kosmopolityzmu.

Adam Klewenhagen student studiów drugiego stopnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył studia licencjackie. Jego zainteresowania obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu filozofii języka i filozofii społecznej. Recenzja A imię jego... Kryzys? zamieszczona w „Etyce” stanowi jego pierwszą publikację.

Marcin Król — filozof i historyk idei. W marcu 1968 roku jako doktorant na Uniwersytecie Warszawskim brał udział w studenckich protestach; został aresztowany. W latach 70. pracował w Polskiej Akademii Nauk i redagował podziemne czasopismo „Res Publica”, pisał też do paryskiej „Kultury”. W czasie „Solidarności” doradca Regionu Mazowsze. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, potem zaangażował się w kampanię prezydencką Tadeusza Mazowieckiego, w końcu jednak zrezygnował z polityki. W latach 1996-2002 był dziekanem na Uniwersytecie Warszawskim, zasiadał w zarządzie Fundacji Batorego. Jest autorem licznych książek, w tym: Patriotyzm przyszłości (Warszawa 2004), Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny (Warszawa 2005), Europa w obliczu końca (Warszawa 2012); jego najnowsza książka Byliśmy głupi ukazała się nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne (Warszawa 2015).

Ewa Majewska filozofka feministyczna. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczyła w projektach badawczych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie w Orebro, IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin, gdzie obecnie pracuje nad projektem „Chasing Europe, or on the Semi-Peripheral Publics”. Jest autorką dwóch monografii: Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (Warszawa 2009) oraz Sztuka jako pozór? (Kraków 2013); publikowała w: „Signs”, „e-flux”, „Nowej Krytyce” oraz innych czasopismach i antologiach.

Stanisław Obirek profesor, wykłada w Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi (Kraków 2002), Religia schronienie czy więzienie? (Łomża 2006), Obrzeża katolicyzmu (Poznań 2008), Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective (Łódź 2009), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga (Warszawa 2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu (Warszawa 2011), razem z Zygmuntem Baumanem: O Bogu i człowieku. Rozmowy (Kraków 2013). Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Dorota Pietrzyk-Reeves doktor habilitowana, adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnio opublikowała monografię Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska (Kraków 2012).

Jowita Radzińska doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia filozofka i socjolożka. W ramach pracy doktorskiej bada ideę solidarności.

Tomasz Sawczuk absolwent prawa i filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek redakcji tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”.

Dorota Sepczyńska doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się filozofią współczesną i społeczną, w szczególności nurtami filozofii polityki. Jest m.in. autorką monografii Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej (Kraków 2008) i Libertarianizm. Mało znane dzieje po‐ jęcia zakończone próbą definicji (Olsztyn 2013), kilkunastu artykułów naukowych (m.in. O osobliwości filozofii polityki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2011, vol. 56; Etyka troski jako filozofia polityki, „Etyka” 2012, nr 45) i współredaktorką książek: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka (Olsztyn 2006), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej (Olsztyn 2008), Współczesne dylematy filozofii i kultury (Olsztyn 2010), Z filozofii współczesnej. O prawdzie (Olsztyn 2010).

Michał Siermiński doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, magister matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek redakcji kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”.

Andrzej Szahaj profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Ostatnio opublikował książki: O interpretacji (Kraków 2014) oraz Kapitalizm drobnego druku (Warszawa 2014).

Maciej Szumowski student filozofii, historii i filologii klasycznej w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zajmuje się marksistowską historiografią Rewolucji Francuskiej oraz pracami Michela Foucaulta dotyczącymi etyki wczesnochrześcijańskiej. Absolwent Karol Wojtyła Fellowship.

Magdalena Środa profesor UW, dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; etyczka, filozofka, publicystka, feministka; zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką kobiecą. Autorka książek: Idea godności w kulturze i etyce (Warszawa 1993), Idee etyczne starożytności i średniowiecza. Podręcznik do etyki dla I klasy szkoły średniej (Warszawa 1994), Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesności. Podręcznik do etyki dla II klasy szkoły średniej (Warszawa 1999), Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci (Warszawa 2003), Kobiety i władza (Warszawa 2009), Etyka dla myślących (Warszawa 2010), Mała książeczka o tolerancji (Warszawa 2010). Od 1993 r. jest redaktorką „Etyki” oraz członkinią Rady Naukowej „Przeglądu Filozoficznego”; była także członkinią Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu; jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie, Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Instytutu Spraw Publicznych oraz Rady Societas/Communitas; jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl