Myśl, mowa i czyn. Cz. 2

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 84,00 zł 84.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Kazimierz Twardowski
Myśl, mowa i czyn

Część II
red. Anna Brożek i Jacek Jadacki

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014

ISBN 978-83-7507-171-9
format B5, s. 550, ilustr., bibliografia, skorowidz imienny


Wybór zawiera w zasadzie wszystkie i tylko pisma polskie Kazimierza Twardowskiego, które zostały opublikowane za jego życia lub po śmierci, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych – przy czym pisma te drukowane są tu w całości i we wszystkich dostępnych wersjach.


Pierwszą część książki wydało Wydawnictwo Copernicus Center Press

Spis treści

Przedmowa

1. Autobiografie

1.1. Autobiografia [1]

1.2. Autobiografia [2]

1.3. Autobiografia [3]

1.4. Autobiografia [4]

1.5. Autobiografia [5]

2. Informacje i opinie

A. TREŚĆ CZASOPISM

2.1. Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy. New Series

2.2. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie

2.3. Przegląd Filozoficzny r. I, z. 3

B. WIADOMOŚCI RÓŻNE

2.4. Suczawica (wspomnienia z wycieczki)

2.5. Sarmatis peregrinantibus salus (wspomnienia o grobowcu królewskim)

2.6. Kamień (z wycieczki archeologicznej)

2.7. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie we Lwowie

2.8. Fragment sprawozdania z czynności Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich we Lwowie w roku szkolnym 1902‐1903

2.9. Kronika uniwersytecka

2.10. Kobiety na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w dziesięcioleciu 1897‐1907

2.11. Sprawozdanie z przebiegu deputacji TNSW i wszystkich galicyjskich towarzystw urzędniczych do Wiednia w prawie pragmatyki służbowej

2.12. W sprawie utworzenia biura polskiej statystyki szkolnej i oświatowej

2.13.* Seminarium Naukowo‐Pedagogiczne [w Warszawie]

2.14.* W sprawie poborów nadzwyczajnych profesorów austriackich uniwersytetów i politechnik

2.15.* Sprawa szkolna w projekcie wyodrębnienia Guberni Chełmskiej

2.16.* Wyższe Kursy Przemysłowo‐Rolnicze w Warszawie

2.17.* Projekt Uniwersytetu Hamburskiego

2.18.* Jubileusz Uniwersytetu w Jassach

2.19. Pierwsze czterolecie Warszawskiego Towarzystwa Naukowego

2.20.* Nowa pracownia biologiczna w Warszawie

2.21.* Stypendium polskie przy Uniwersytecie Kijowskim

2.22.* Polska Macierz Szkolna w Petersburgu

2.23.* Związek Nauczycieli Szkół Najwyższych w Grazu

2.24.* Nowe uniwersytety węgierskie

2.25.* Ze statystyki uniwersytetów szwajcarskich

2.26.* Majątek akademii francuskich

2.27.* Zjazd eugeniczny

2.28.* Polska szkoła początkowa pod berłem rosyjskim

2.29. Polacy na zjazdach międzynarodowych

2.30. W sprawie przyszłych pracowników naukowych

2.31. W sprawie projektu ustawy o ustroju szkolnictwa. Opinia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza

2.32. Dotychczasowa ustawa akademicka owocem porozumienia rządu i uczonych. Prawda o genezie ustawy akademickiej z roku 1920

3. Recenzje i prezentacje

A. OMÓWIENIA

3.1. Nowe książki o filozofii Wschodu

3.2. Theodor Elsenhans: Eine Psychologie der Ethik

3.3. Zygmunt Uranowicz: „Arystotelesa nauka o duszy”

3.4. Friedrich Tezner: Politische Bildung und Patriotismus. Eine unterrichtspolitische Studie

3.5. Edward Abramowski: Teoria jednostek psychicznych (przyczynek do krytyki psychologii współczesnej)

3.6. Gustav Theodor Fechner: Książeczka o życiu pośmiertnym

3.7. Alois Höfler: Psychologie

3.8. Józef Klemens Kreibig: „Pokusy św. Antoniego” oraz „Maria Magdalena i trzy stopnie jej miłości”

3.9. Aniela Szyc (red.): Bibliographie pédologique polonaise

3.10.* Jadwiga Nowowiejska: Porozbiorowe dzieje Polski. T. II

3.11. Aleksander Pechnik: Zarys psychologii

3.12. Aleksander Skórski: Filozofia jako nauka akademicka

3.13. Nowa polska książka o filozofii. Henryk Struve: Wstęp krytyczny do filozofii

3.14. Henry Thomas: Sugestia w wychowaniu

3.15. Friedrich Paulsen: Philosophia militans

3.16. Jerzy Żuławski: Benedykt Spinoza. Człowiek i dzieło

3.17. Nauka propedeutyki filozoficznej w gimnazjach. Z powodu broszurki prof. dra M. StraszewskiegoPropedeutyka filozoficzna w naszych gimnazjach

3.18. Artur Schopenhauer: Rozprawa konkursowa o podstawie moralności

3.19. Władysław Mieczysław Kozłowski: Historia filozofii. Cz. I (do końca XVIII w.)

3.20. János Waldapfel: „Persönliche Energie“

3.21. Henri Bergson: La perception du changement

3.22. Kazimierz Filip Wize: Wykłady filozoficzne

3.23. Édouard Claparède: La psychologie de l’intelligence

3.24. Adrian Demianowski: Badania eksperymentalne nad uwagą telegrafistów kolejowych jako przyczynek do psychologii życia gospodarczego

3.25. Ignacy Halpern: Stanowiska w etyce. Wstęp metodologiczny do etyki

3.26. Reichls philosophischer Almanach auf das Jahr 1923

B. STRESZCZENIA

3.27. Leopold Blaustein: Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia

3.28. Roman Ingarden: „O pytaniach esencjalnych”

3.29. Adam Stögbauer: Teoria funkcji psychicznych a psychologiczna analiza

4. Dyskusje i repliki

4.1. Odpowiedź na krytykę pracy pt. Psychologia wobec fizjologii i filozofii podaną przez p. A. Mahrburga

4.2. Głosy w dyskusjach nad referatami Sekcji Psychologicznej IX Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie

4.3. Głos w dyskusji nad nauczaniem propedeutyki filozoficznej w gimnazjach

4.4. Głos w dyskusji w sprawie egzaminu dojrzałości, przeprowadzonej na XIX Walnym Zgromadzeniu TNSW

4.5. Głos w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Gimnazjum Żeńskiego

4.6. Głos w dyskusji na XXI Walnym Zgromadzeniu TNSW

4.7. Głos w dyskusji w sprawie naruszenia wolności słowa i godności stanu nauczycielskiego na Walnym Zgromadzeniu Koła Krakowskiego TNSW

4.8. Głos w dyskusji nad referatem dra Karola Zagajewskiego „O potrzebie zaprowadzenia nauki nadobowiązkowej języka łacińskiego w szkołach realnych”, wygłoszonym na posiedzeniu Koła Lwowskiego TNSW

4.9. Głos w dyskusji nad referatem Kazimierza Lutosławskiego pt. „Rola ogniska wychowawczego wiejskiego w ogólnym systemie szkolnictwa narodowego”

4.10. Głos w dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Głównego TNSW na XXVI Walnym Zgromadzeniu TNSW

4.11. Rektor dr Twardowski o [polskiej] młodzieży [akademickiej w Wiedniu]

4.12. Głosy w dyskusjach nad referatami wygłoszonymi w Sekcji Filozoficznej X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie

4.13. Głos w dyskusji nad odczytem dra L. Bykowskiego „Ćwiczenia praktyczne w naukach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem biologii” wygłoszonym na posiedzeniu Koła Lwowskiego TNSW

4.14. Głosy w dyskusjach nad referatami wygłoszonymi podczas II Polskiego Kongresu Pedagogicznego we Lwowie

4.15. Głosy w dyskusji nad referatami wygłoszonymi podczas I Zjazdu Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich

4.16. Głos w dyskusji nad odczytem Róży Nusbaum‐Hilarowiczowej „Myślenie zwykłe i naukowe” wygłoszonym podczas 88 posiedzenia naukowego PTF

4.17. Głos w ankiecie filologów w sprawie reformy Ćwiczeń łacińskich dla klasy I

4.18. Głos w ankiecie: Czego najgoręcej należy nam życzyć sobie w r. 1912?

4.19. Głos w dyskusji nad odczytem Jana Władysława Dawida „O niektórych spornych kwestiach z zakresu tzw. intuicji”

4.20. Odpowiedzi redakcji [Ruchu Filozoficznego]

4.21. Głos w dyskusji podczas XXIX Walnego Zgromadzenia TNSW nad wnioskiem Sekcji Nauczycielek Koła Krakowskiego TNSW w sprawie dopuszczenia kobiet do pracy w szkołach męskich

4.22. Głosy w sprawie Słowiańskiego Zjazdu Filozoficznego

4.23. Głos w dyskusji nad odczytem Ignacego Myślickiego „Sprawa początków dziejów filozofii”

5. Oracje i komentarze

A. POWITANIA

5.1. Przemówienie na inauguracji III roku Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich

5.2. Przemówienie na inauguracji IV roku Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich

5.3. Przemówienie na otwarciu PTF

5.4. Powitanie XXI Walnego Zgromadzenia TNSW imieniem Uniwersytetu Lwowskiego

5.5. Zagajenie XXII Walnego Zgromadzenia TNSW

5.6. Zagajenie pogadanki na temat trwania wakacji letnich we wschodniej części Kraju na posiedzeniu Koła Lwowskiego TNSW

5.7. Zagajenie posiedzenia Koła Lwowskiego TNSW w sprawie projektu nowego statutu Towarzystwa

5.8. Zagajenie XXIII Walnego Zgromadzenia TNSW

5.9. Przemówienie imieniem TNSW na otwarciu Ogólnoaustriackiego Zjazdu Nauczycielskiego

5.10. Zagajenie gospodarza Sekcji Filozoficznej X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich

5.11. Zagajenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TNSW w sprawie zmiany statutu

5.12. Zagajenie XXIV Walnego Zgromadzenia TNSW

5.13. Zagajenie V Walnego Zgromadzenia PTF

5.14. Zagajenie Jubileuszowego [I] Zjazdu [Członków] TNSW

5.15. Zagajenie XXV Walnego Zgromadzenia TNSW

5.16. Zagajenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TNSW

5.17. Zagajenie II Zjazdu Członków TNSW

5.18. Zagajenie 100 posiedzenia PTF

5.19. Zagajenie III Zjazdu Członków TNSW

5.20. Zagajenie i zamknięcie XXVII Walnego Zgromadzenia TNSW

5.21. Powitanie Sekcji Filozoficznej XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie imieniem PTF

5.22. Przemówienie z okazji otwarcia siedziby Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie (1903‐1913)

5.23. Scientia vitae magistra. Przemówienie [...] na otwarciu Kursu Uzupełniającego dla Nauczycieli Szkół Średnich.

5.24. Powitanie Zjazdu Członków TNSW imieniem Uniwersytetu Lwowskiego

5.25. Przemówienie na posiedzeniu Komisji Planów i Podręczników Szkolnych TNSW

5.26. Powitanie namiestnika barona Ericha Dillera imieniem reprezentacji Uniwersytetu Lwowskiego

5.27. Przemówienie na inauguracji Odczytów wojennych

5.28. Zagajenie akademii ku czci Henryka Sienkiewicza w Auli Uniwersytetu Lwowskiego

5.29. Powitanie Prezydenta Tadeusza Rutowskiego imieniem Komitetu Tadeusza Rutowskiego na dworcu lwowskim

5.30. Przemówienie na otwarciu Kursu Dokształcającego dla Nauczycieli Szkół Średnich

5.31. Zagajenie IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTF (w 20 rocznicę założenia Towarzystwa)

5.32. Zagajenie I Polskiego Zjazdu Filozoficznego

5.33. Zagajenie konferencji w sprawie nauczania propedeutyki filozofii

5.34. Powitanie Heinricha Scholza na 320 plenarnym posiedzeniu naukowym PTF

B. WYPOWIEDZI

5.35. Przemówienie podczas wiecu rodzicielskiego w sprawie unarodowienia szkoły

5.36. Po XXI Walnym Zgromadzeniu TNSW

5.37. Wypowiedź podczas XX Walnego Zgromadzenia TNSW w sprawie wykorzystywania młodzieży szkolnej do zbiórek pieniężnych

5.38. Wypowiedź w sprawie utworzenia Sekcji Nauczycieli Seminariów w łonie TNSW

5.39. Wypowiedzi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TNSW

5.40. Wypowiedź na posiedzeniu Wydziału TNSW w sprawie akcji o polepszenie bytu nauczycieli i suplentów

5.41. Wypowiedź podczas 11 posiedzenia Wydziału TNSW

5.42. Wypowiedzi w toku obrad XXIII Walnego Zgromadzenia TNSW

5.43. Wypowiedź na 4 posiedzeniu Wydziału TNSW w sprawie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

5.44. Wypowiedź na Zjeździe Delegatów Austriackiego Towarzystwa Szkoły Średniej

5.45. Wypowiedź w sprawie stanowiska języka ojczystego w nauce szkolnej na posiedzeniu Koła Lwowskiego TNSW

5.46. Wypowiedź w sprawie organizacji Koła Lwowskiego TNSW i jego Zarządu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TNSW

5.47. Wniosek w sprawie egzaminu dojrzałości, uchwalony na IV Zjeździe Delegatów Austriackiego Towarzystwa Szkół Średnich

5.48. Wypowiedzi na posiedzeniu Koła Lwowskiego TNSW w sprawie udziału Koła w najbliższym Walnym Zgromadzeniu

5.49. Wypowiedzi w toku obrad XXIV Walnego Zgromadzenia TNSW

5.50. Wypowiedzi w toku obrad XXV Walnego Zgromadzenia TNSW

5.51. Przemówienie na uroczystości rozdania świadectw dojrzałości i pożegnania pierwszych abiturientek Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego we Lwowie

5.52. Wypowiedź na II Zjeździe Kierowników Warsztatów Jordanowskich (Studenckich)

5.53. Przemówienie w sprawie pomocy dla szkolnictwa polskiego na Śląsku, wygłoszone na Wiecu Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego

5.54. Przemówienie w obronie polskości Uniwersytetu Lwowskiego na wiecu doktorów‐Polaków

5.55. Przemówienie na uroczystym «Święconym» w Lwowskim Domu Akademickim im. Adama Mickiewicza

5.56. Żywy pomnik [Fundusz Pomocy Narodowej im. Tadeusza Rutowskiego]

5.57. Przemówienie na Zebraniu Jubileuszowym PTF

C. ŻYCZENIA

5.58. Przemówienie na promocji sub auspiciis imperatoris dra Jana Łukasiewicza

5.59. Przemówienie na promocji sub auspiciis imperatoris [dra Bronisława Sas‐Bandrowskiego]

5.60. Przemówienie na uroczystości dziesięciolecia pracy w Kółku Filozoficznym Czytelni Akademickiej

5.61. Przemówienie do dra Edwina Płażka przy sposobności wręczenia mu dyplomu członka honorowego TNSW

5.62. Przemówienie na promocji arcyksięcia Fryderyka, doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego, w siedzibie Naczelnej Komendy Armii

5.63. Przemówienie imieniem Komitetu Tadeusza Rutowskiego wygłoszone na uroczystym przyjęciu dra Tadeusza Rutowskiego na Ratuszu Lwowskim

5.64. Przemówienie na uroczystości ku uczczeniu 40‐lecia pracy naukowej prof. dra Stanisława Witkowskiego

D. PODZIĘKOWANIA

5.65. Podziękowanie za uznanie wyrażone na XXII Walnym Zgromadzeniu TNSW

5.66. Przemówienie dziękczynne z okazji uczczenia zasług, wygłoszone podczas 100 posiedzenia PTF

5.67. Przemówienie po wręczeniu Księgi pamiątkowej od TNSW

5.68. Przemówienie dziękczynne po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

5.69. Podziękowanie [...] w sali posiedzeń Seminarium Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza na uroczystości wręczenia [...] medalu pamiątkowego wybitego staraniem byłych [...] uczniów

5.70. Przemówienie z okazji wręczenia nagrody miasta Łodzi

E. POŻEGNANIA

5.71. Przemówienie nad trumną śp. prof. Antoniego Kaliny

5.72. Wspomnienie o Wojciechu Dzieduszyckim wygłoszone na 81 posiedzeniu PTF

5.73. Przemówienie nad grobem śp. prof. Leonarda Piętaka

5.74. Słowa pamięci o Wojciechu Dzieduszyckim [wygłoszone przed wykładem w Uniwersytecie Lwowskim]

5.75. Przemówienie u trumny śp. prof. Józefa Nusbauma‐Hilarowicza

6. Memoriały i apele

6.1. Memoriał do RSK w sprawie nieegzaminowanych starszych zastępców nauczycieli

6.2. Petycja TNSW wniesiona do Sejmu Krajowego w sprawie rozszerzenia autonomii RSK

6.3. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie przeciwdziałania spożywaniu alkoholu podczas wycieczek

6.4. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie pomnożenia etatu służby w szkołach średnich

6.5. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie kwartału pośmiertnego

6.6. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie udziału nauczycieli seminariów w ankiecie o reformie seminariów

6.7. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie pomieszczeń dyrektorskich

6.8. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie unormowania lat służby nauczycieli szkół średnich

6.9. Memoriał Wydziału TNSW do RSK w sprawie asygnowania remuneracji za godziny nadliczbowe

6.10. Memoriał Zarządu Głównego TNSW do Prezydium RSK w sprawie renumeracji za godziny nadliczbowe

6.11. Memoriał Zarządu Głównego TNSW do RSK w sprawie zbierania składek między młodzieżą szkół średnich na kolonie wakacyjne

6.12. Memoriał Zarządu Głównego TNSW do RSK w sprawie rozszerzenia kursów hospitantów

6.13. Memoriał Zarządu Głównego TNSW do RSK w sprawie warsztatów studenckich w Nowym Sączu

6.14. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie koncertu młodzieży szkół średnich na rzecz kolonii wakacyjnych

6.15. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie nauki języka niemieckiego w szkołach ludowych pospolitych

6.16. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie pomnożenia posad nauczycielskich w szkołach średnich

6.17. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie unormowania stosunków służbowych zastępców nauczycieli

6.18. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie szkół średnich nowego typu

6.19. Memoriał Zarządu Głównego TNSW w sprawie dalszego kształcenia nauczycieli szkół średnich

6.20. Memoriał PTF we Lwowie w sprawie wytycznych programu propedeutyki filozofii w liceach ogólnokształcących z 5.01.1935

6.21. Dom akademicki w Wiedniu

6.22. Fundusz Pomocy Narodowej im. Tad[eusza] Rutowskiego

6.23. Apel o poparcie Sekcji Samarytańskiej Sodalicji Słuchaczek Uniwersytetu

6.24. Fundusz Zapomogowy Polskiej Młodzieży Akademickiej

7. Korespondencja

7.1. List do Henryka Struvego (1)

7.2. List do Henryka Struvego (2)

7.3. List do Henryka Struvego (3)

7.4. List oficjalny do redakcji Przeglądu Filozoficznego

7.5. Akcja TNSW w sprawie seminarium nauczycielskiego w Cieszynie

7.6. Pismo Wydziału TNSW wystosowane do Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej

7.7. List Komitetu Redakcyjnego Muzeum do ks. Mateusza Jeża

7.8. Odpowiedź Wydziału TNSW na pismo grupy członków w sprawie szkolnictwa ruskiego

7.9. Telegram Zarządu Głównego TNSW wysłany na uroczystość pożegnania JE hr. Stanisława Tarnowskiego

7.10. Pismo wysłane do kilku towarzystw w sprawie udziału Polaków w międzynarodowych kongresach higienistów szkolnych

7.11. Przedstawienie Zarządu Głównego TNSW do c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty popierające rekurs jednego z członków Towarzystwa przeciw przeniesieniu go ze względów służbowych

7.12. Okólnik Zarządu Głównego TNSW do zarządów kół w sprawie ich stanowiska na zewnątrz

7.13. Kwestionariusz Zarządu Głównego TNSW w sprawie nauki języka polskiego według nowego planu ministerialnego

7.14. Kwestionariusz Zarządu Głównego TNSW w sprawie stosunków służbowych zastępców nauczycieli

7.15. Pismo Zarządu Głównego TNSW do pana dra Franciszka Krčeka

7.16. Odpowiedź Zarządu Głównego TNSW na pismo RSK w sprawie wydania urzędowego spisu nauczycieli szkół średnich

7.17. Pismo Zarządu Głównego TNSW do polskich posłów do Rady Państwa, należących do stanu nauczycielskiego, w sprawie dodatku drożyźnianego suplentów

7.18. Pismo Zarządu Głównego TNSW do posłów do Rady Państwa pp. Ludomiła Germana, Ignacego Petelenza, Franciszka Tomaszewskiego i Jana Zamorskiego w sprawie dodatku drożyźnianego [dla] zastępców nauczycieli

7.19. Pismo gratulacyjne Zarządu Głównego TNSW do p. Michała Konopińskiego, członka RSK z miasta Krakowa, z powodu jego ponownego wyboru na członka RSK

7.20. Pismo Zarządu Głównego TNSW do posłów pp. Józefa Buzka, Ludomiła Germana, Ignacego Petelenza, Franciszka Tomaszewskiego i Jana Zamorskiego w sprawie budżetu Ministerstwa Wyznań i Oświaty za r. 1911

7.21. Oświadczenie Zarządu Głównego TNSW ogłoszone w dziennikach polskich w sprawie korespondencji umieszczonej w Dile przeciw dyrektorowi miejskiego gimnazjum w Jaworowie p. Emilowi Zarembie

7.22. Pismo do Prezydium TNSW z podziękowaniem za wydanie Mów i rozpraw

7.23. Pismo do Redakcji Słowa Polskiego w sprawie artykułu „Minister Hussarek i ukrainofile”, zamieszczonego w Słowie Polskim nr 416 z 6.07.1912, s. 3

7.24. List do Adolfa Becka

7.25. Kartka do Adolfa Becka (1)

7.26. Kartka do Adolfa Becka (2)

7.27. Adres Uniwersytetu Lwowskiego do Uniwersytetu Warszawskiego [na uroczystość jego otwarcia]

7.28. Pismo Senatu Akademickiego Uniwersytetu Lwowskiego do Henryka Sienkiewicza z powodu ukończenia przezeń 70 roku życia

7.29. Pismo kondolencyjne z powodu śmierci Tadeusza Rutowskiego wysłane imieniem Uniwersytetu Lwowskiego do Komisarza Rządowego m. Lwowa, dra Władysława Stesłowicza

7.30. List do Juliusza Twardowskiego

7.31. List do Zarządu Głównego TNSŚiW

7.32. List do Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza

7.33. List do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jana Kazimierza

Skorowidz imienny

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl