Logika, metoda, obiektywizm

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 25,00 zł 25.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Jerzy Pluta

LOGIKA, METODA, OBIEKTYWIZM

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013
ISBN 978-83-7507-200-6, format A5, s. 137, bibliografia

Jerzy Pluta (ur. w 1959 roku w Kętrzynie) pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Obok doktoratu z filozofii (uzyskanego na Uniwersytecie Warszawskim) ma też dyplom magistra inżyniera w dziedzinie informatyki. Specjalizuje się w logice i ontologii. Główny wątek książki stanowi analiza obiektywności poznania z perspektywy ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej. Analiza ta zostaje dokonana przy pomocy zaproponowanej i systematycznie zastosowanej heurystyki inwa- riantowej będącej rozwinięciem znanej metody opisu analitycznego. Uzyskana w ten sposób eksplikacja warunków realizacji idei regulatywnej obiektywności poznania pozwala konstruować stanowisko w wielu otwartych kwestiach filozoficznych, takich jak: istota logiczności, zależność między logiką a etyką, rola pojęć granicznych w poznaniu (takich jak „świat”, „podmiot poznania”, „Bóg” w sensie Leibniza), intuicyjny sens struktury algebry Boole’a i inne. Daje też narzędzie do pogłębionej interpretacji filozoficznych założeń dorobku takich wielkich twórców logiki współczesnej, jak: George Boole, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski czy Roman Suszko. Potencjał eksplanacyjny, koherencja w ujęciu znacznej rozmaitości wątków filozoficznych oraz oparcie się na wiedzy zdroworozsądkowej jako punkcie wyjścia powinno stanowić pośredni argument za proponowanymi w tej książce założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi, w tym za metodą heurystyki inwariantowej.

Spis treści

WSTĘP

1. ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE
1. 1. TERMINY PIERWOTNE
1. 2. PODSTAWOWY AKSJOMAT ONTOLOGICZNY
1. 3. WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU
1. 3. 1. CECHY ANALITYCZNE PRZEDMIOTU
1. 3. 2. CECHY RELACYJNE PRZEDMIOTU
1. 3. 3. CECHY PRZEDMIOTU PRZYSŁUGUJĄCE MU ZE WZGLĘDU NA STOSUNEK PRZEDMIOTU DO PODMIOTU
1.3.3.1. PODMIOTOWOŚĆ PRZEDMIOTU
1.3.3.2. NIEREDUKOWALNOŚĆ PODMIOTU DO PRZEDMIOTU
1.3.3.3. WARTOŚCIOWOŚĆ PRZEDMIOTU I JEJ NIEREDUKOWALNOŚĆ
1. 4. ZASADA PRZYPORZĄDKOWANIA FUNKCJONALNEGO
1. 5. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY CZŁONAMI PODSTAWOWEJ RELACJI ONTYCZNEJ 
1. 6. ZREIFIKOWANE POJĘCIE KATEGORII ONTYCZNEJ
1. 7. REIFIKACJA PODMIOTU – KATEGORIALNA DEFINICJA OSOBY
1. 8. REIFIKACJA ZALEŻNOŚCI – KATEGORIALNA DEFINICJA RELACJI

2. ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE
2. 1. SAMOŚWIADOMOŚĆ I AUTOREFLEKSYJNOŚĆ PODMIOTU DZIAŁANIA
2. 2. PODSTAWOWY FUNKTOR POZNAWCZY
2. 3. POJĘCIE ROZUMIENI
2. 4. POJĘCIE IDEI KONSTRUKCYJNEJ
2. 5. PRZYKŁADY UŻYCIA PRZYJĘTEJ SIATKI POJĘCIOWEJ

3. METODA INWARIANTOWEGO OPISU ANALITYCZNEGO
3. 1. INWARIANTOWA HEURYSTYKA POZNAWCZA
3. 2. HEURYSTYKA INWARIANTOWA A TECHNOLOGIA 
RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
3. 3. ROZWINIĘTA METODA OPISU ANALITYCZNEGO

4. PRZYPADKI GRANICZNE ZASTOSOWANIA HEURYSTYKI INWARIANTOWEJ
4. 1. PODMIOT POZNAJĄCY SIEBI
4. 2. ŚWIAT JAKO PRZEDMIOT POZNANIA
4. 3. WNIOSKI Z OBU PRZYPADKÓW GRANICZNYCH

5. FORMALNE KRYTERIUM OBIEKTYWNOŚCI POZNANIA

6. OPIS ANALITYCZNY DZIAŁANIA
6. 1. DZIAŁANIE ZE ZDROWOROZSĄDKOWEGO PUNKTU WIDZENIA
6. 2. POSTULATY DOTYCZĄCE PODMIOTU DZIAŁANIA
6. 3. FUNKCJA OBIEKTYWNEJ INTENCJI CZYLI GOTOWOŚCI DZIAŁANIA
6. 4. PODMIOT KLASYCZNY A ALGEBRA BOOLE’A

7. TOŻSAMOŚĆ FUNKTORA POZNAWCZEGO Z IMPLIKACJĄ MATERIALNĄ

8. WNIOSKI Z FAKTU BOOLE’OWOŚCI PODMIOTU KLASYCZNEGO. POJĘCIE OSOBY JAKO POJĘCIE LOGICZNE
8. 2. PODMIOT KLASYCZNY JAKO JEDYNY RODZAJ PODMIOTU POZNANIA
8. 3. BOOLE’OWOŚĆ A OBIEKTYWNOŚĆ POZNANIA
8. 4. TRANSCENDENTNOŚĆ PODMIOTU POZNANIA WZGLĘDEM UNIWERSUM POZNANIA
8. 5. LOGIKA JAKO KANON
8. 6. POZNAWALNOŚĆ A ANTROPOMORFIZM
8. 7. LOGIKA JAKO FUNDAMENTALNA ETYKA

9. ROLA PODMIOTU KLASYCZNEGO W FILOZOFII WYBRANYCH TWÓRCÓW LOGIKI WSPÓŁCZESNEJ
9. 1. FILOZOFIA LOGIKI GEORGE’A BOOLE’A
9. 2. ETYCZNE UGRUNTOWANIE LOGIKI U JANA ŁUKASIEWICZA
9. 3. INTUICJA A FORMALIZM U STANISŁAWA LEŚNIEWSKIEGO
9. 3. 1. POSTAWA BADAWCZA LEŚNIEWSKIEGO
9. 3. 2. KONWENCJE JĘZYKOWE
9. 3. 3. FENOMENOLOGICZNA PRAKSEOLOGIA
9. 3. 4. SEDNO METODY
9. 3. 5. BOOLE’OWOŚĆ W SYSTEMACH LEŚNIEWSKIEGO W UJĘCIU ANDRZEJA GRZEGORCZYKA
9. 3. 6. PROBLEM UGRUNTOWANIA ALGEBRY LOGIKI KLASYCZNEJ
9. 4. BOOLE’OWOŚĆ W FILOZOFII SUSZKI
9. 4. 1. TEORIA POZNANIA SUSZKI
9. 4. 2. FORMALIZACJA FRAGMENTU METAFIZYKI LEIBNIZA ZA POMOCĄ LOGIKI NIEFREGOWSKIEJ SUSZKI
9.4.2.1. WSTĘP
9.4.2.2. JĘZYK JL – CZĘŚĆ LOGICZNA
9.4.2.3. POJĘCIE ISTNIENIA LEIBNIZA
9.4.2.4. AKSJOMATY ONTOLOGICZNE
9.4.2.5. PODSTAWOWE TEZY DOTYCZĄCE ISTNIENIA W SENSIE LEIBNIZA
9.4.2.6. DEFINICJA BOGA W SENSIE LEIBNIZA
9.4.2.7. DOWÓD TEZY TEISTYCZNEJ
9.4.2.8. ROLA ZAŁOŻEŃ BOOLE’OWOŚCI JL W INTERPRETACJI POJĘCIA ISTNIENIA I BOGA LEIBNIZA – WNIOSKI

10. PROBLEM BŁĘDNEGO KOŁA W PRÓBACH UGRUNTOWANIA LOGIKI

11. ZESTAWIENIE REZULTATÓW

LITERATURA

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (1)

3 sierpnia 2022

Doskonała pozycja, pełna świeżej i trafnej myśli filozoficznej na tematy ontologiczne, logiczne i epistemologiczne

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl