Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 32,00 zł 32.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej
Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie

Praca zbiorowa (red. nauk. Barbara Wiśniewska–Paź)

Format B5, s. 204
ISBN: 978–83–7507–105–4

 

SPIS TREŚCI


Barbara Wiśniewska–Paź, Tytułem wstępu. Szwajcaria wobec Unii Europejskiej — stan obecny i perspektywy

Państwo i prawo 

Halina Florkowska–Frančić, Stosunki Szwajcarii z jednoczącą się Europą z perspektywy historyka

Agnieszka Nitszke, Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej

Maciej Aleksandrowicz, Procedura konsultacyjna w Konfederacji Szwajcarskiej

Ekonomia i religia 

Tadeusz Sporek, Skutki prowadzenia przez Szwajcarię polityki izolacji w Europie

Andrzej Porębski, Współczesne dylematy pluralizmu religijnego w Szwajcarii

Media, społeczeństwo i edukacja 

Magdalena Ratajczak, Fenomen Szwajcarii — jedność w różnorodności. Analiza społeczeństwa i systemu medialnego w Szwajcarii

Barbara Wiśniewska–Paź, Wpływ federacyjnej organizacji państwa na strukturę szkolnictwa w Szwajcarii. Przyczyny harmonizowania struktury szkolnej

Szwajcarskie osobliwości w oczach polskich obserwatorów 

Jan Zieliński, Co Polacy mogli wiedzieć o Gryzonii

Marek Krajewski, Szwajcaria w krzywym zwierciadle

-- Pierwsze dni w Szwajcarii, czyli pesymizm defensywny

-- Czy ja wyglądam na księdza?

-- Szwajcarzy też są ludźmi

-- Czy znawca Kanta może śpiewać piosenki biesiadne?

-- Czy każdy pisarz jest dziwakiem?

-- Z powrotem w Szwajcarii

-- Szwajcarska niezależność

-- Galicyjski pisarz Bruno Schulz

-- Dlaczego nie lubię Zurychu?

-- Insomnia

-- Polska bezinteresowność

 

Barbara Wiśniewska–Paź (edited by) 

 The phenomenon of Switzerland against the background of the European Union. Reasons and consequences  

Table of contents

Barbara Wiśniewska–Paź, Introduction: Switzerland against the background of the European Union — current state and prospects

State and law 

Halina Florkowska–Frančić, Relations of Switzerland with the uniting Europe from a historian’s point of view

Agnieszka Nitszke, Impact of institutionalization of political parties in Switzerland on their attitude towards European integration

Maciej Aleksandrowicz, Consultation procedure in the Swiss Confederation

Economics and religion 

Tadeusz Sporek, Results of pursuing by Switzerland an isolation policy in Europe

Andrzej Porębski, Kraków Contemporary dilemmas of religious pluralism in Switzerland

 

Mass media, society and education 

Magdalena Ratajczak, The phenomenon of Switzerland — Unity in variety. Analysis of society and media system in Switzerland

Barbara Wiśniewska–Paź, Impact of the federative organization of the state on the educational structure in Switzerland. Reasons for educational structure harmonization

 

Somewhat different view of Switzerland presented by 

polish observators 

Jan Zieliński, What could the Poles know about Grisons

 

Marek Krajewski, Grotesque view of Switzerland — extracts from blog

-- First days in Switzerland, in other words a defensive pessimism

-- Do I look like a priest?

-- Swiss people are also human beings

-- Can a Kant expert sing party songs?

-- Is every writer a weirdo?

-- Swiss independence

-- Bruno Schulz — a Galician writer

-- Why I don’t like Zurich

-- Insomnia

-- Polish disinterestedness

 

Barbara Wiśniewska–Paź (Abfassung) 

 Phänomen der Schweiz gegen die Europäische Union. Ursachen und Konsequenzen  

Inhaltsverzeichnis

 

Barbara Wiśniewska–Paź, Einführung — Die Schweiz gegen die EU. Gegenwart und Perspektiven

 

Staat und Recht 

Halina Florkowska–Frančić, Beziehungen der Schweiz zu dem sich vereinenden Europa von der Sicht des Geschichtsforschers

Agnieszka Nitszke, Einfluß der Institutionalisierung der politischen 

Parteien in der Schweiz auf deren Beziehung zur europäischen Vereinigung

Maciej Aleksandrowicz, Vernehmlassungsverfahren in der Schweizerischen Eidgenössenschaft

 

Ökonomie und Religion 

Tadeusz Sporek, Folgen der durch die Schweiz geführten Isolationspolitik in Europa

Andrzej Porębski, Zeitgenössische Dilemmata des religiösen Pluralismus in der Schweiz

 

 

Medien, Gesellschaft und Bildung 

Magdalena Ratajczak, Phänomen der Schweiz — Einheit in der Vielfalt. Analyse der Gesellschaft und des Mediensystems der Schweiz

Barbara Wiśniewska–Paź, Einfluss der Bundesorganisation des Staates auf die Struktur des Schulwesens in der Schweiz. Ursachen der Übereinstimmung der Schulstruktur

 

Die Schweiz von anderer Sicht — mit Augen polnischen 

Observatoren

Jan Zieliński, Was konnten die Polen von Graubünden wissen

Marek Krajewski, Die Schweiz im Zerrspiegel — Abschnitte des Bloges

-- Die ersten Tage in der Schweiz, oder (anders gesagt) defensiver 

-- Pessimismus

-- Sehe ich wie ein Priester aus?

-- Die Schweizer sind auch die Menschen

-- Kann der Kenner von Kant Festlieder singen?

-- Ist jeder Schriftsteller ein Sonderling?

-- Zurück in der Schweiz

-- Die schweizerische Unabhängigkeit

-- Der galizische Schriftsteller Bruno Schulz

-- Warum mag ich Zürich nicht

-- Insomnie

-- Polnische Selbstlosigkeit

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl