Etyka -- tom 46 (2013)

Dostępność: tak
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 11,00 zł 11.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

ETYKA

tom 46 (2013) [rocznik]

Redaktor: Paweł Łuków

Rada Redakcyjna

Przewodnicząca: Barbara Skarga (+)

Członkowie:

Joanna Górnicka–Kalinowska UW
Włodzimierz Galewicz UJ
Jerzy Gałkowski KUL
Andrzej M. Kaniowski UŁ
Ryszard Kleszcz UŁ
Miłowit Kuniński UJ
Robert Piłat IFiS PAN
Zbigniew Szawarski UW
Andrzej Szostek KUL

ISSN 0014-2263
 [format B5, s. 156]

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Rozprawy

Michał Głowala, O zamierzanych pośrednio następstwach działań i zaniechań. G.E.M. Anscombe i tomiści hiszpańscy XVI/XVII wieku

Anna Markwart, Marta Szymańska, Dobro jednostki dobrem społeczeństwa czy dobro społeczeństwa dobrem jednostki? George Berkeley i Adam Smith o postrzeganiu i moralności

Ewa Wyrębska, Nowoczesne społeczeństwo wobec światopoglądowego pluralizmu. Rola religii w społeczeństwie według Jürgena Habermasa

Joanna Miksa, Religia i granice uprawnień instytucji państwa wobec jednostki w filozofii Immanuela Kanta

Natasza Szutta, Czy istnieje charakter moralny? Dyskusja z Johna Dorisa sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót

Krzysztof Saja, Konsekwencjalizm kantowski D. Cummiskeya i D. Parfita a autonomia podmiotu

Zuzanna Kasprzyk, Naprawdę jaki jest Bernard Williams... Uwagi do tekstu Tomasza Żuradzkiego Internalizm racji do działania a granice relatywizmu

Tomasz Żuradzki, Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę

Recenzje

Paweł Kaczorowski, Co z tą wolnością?

Agnieszka Świtalska, Etyka, prawo i biomedycyna

Elżbieta Matuszewska, O racjach, osobach i teoriach w czasie Jakub Kapiszewski, Naturalizm w etyce

Noty o autorach

M i c h a ł  G ł o w a l a – doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zainteresowania: scholastyczna filozofia umysłu i działania, zwłaszcza z perspektywy teorii aktu i możności (klasycznej metafizyki). Wybrane publikacje: Łatwość działania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce, Lublin 2012. Pojedynczość. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce, Wrocław 2012.

Z u z a n n a  K a s p r z y k – absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

A n n a  M a r k w a r t – mgr, absolwentka Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą filozofii Adama Smitha.

J o a n n a  M i k s a – doktor, adiunkt w Katedrze Etyki Uniwersytetu Łódzkiego, w 2011 roku obroniła pracę doktorską poświęconą filozofii praktycznej Immanuela Kanta (Prawo i moralność w filozofii Immanuela Kanta). Zajmuje się etyką kantowską, etyką zawodu nauczyciela i etyką mediów.

K r z y s z t o f  S a j a – doktor, adiunkt w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

N a t a s z a  S z u t t a – adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka KUL i UW. Redaktor i współautor antologii tekstów Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010. Zainteresowania: etyka, metaetyka, psychologia moralności.

M a r t a  S z y m a ń s k a – mgr, absolwentka Filozofii i Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą filozofii społecznej George’a Berkeleya.

E w a  W y r ę b s k a – doktorantka w Katedrze Etyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje pracę doktorską z filozofii politycznej Immanuela Kanta. Głównym przedmiotem zainteresowań autorki, obok teoretycznej i praktycznej filozofii królewieckiego myśliciela, jest współczesna filozofia polityczna oraz rola etyki w społeczeństwie liberalnym.

T o m a s z  Ż u r a d z k i – doktor, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl