Nauki o literaturze

Informator polonistyczny

Informator polonistyczny
Informator polonistyczny
Praca zbiorowa: "Informator polonistyczny". Praktyczny poradnik dla studentów polonistyki i kandydatów na studia - zawiera m.in. spisy lektur, programy studiów, pełną bibliografię dydaktyczną. SPIS TREŚCI Wprowadzenie do nauki o literaturze Literatura staropolska Literatura oświecenia Literatura romantyzmu Literatura pozytywizmu i Młodej Polski Literatura okresu pozytywizmu i Młodej Polski -- zestaw problemów egzaminacyjnych Literatura polska XX wieku Poetyka i Teoria Literatury Wiedza o kulturze Studium Dydaktyczne Zakładu Metodyki Literatury i Teorii Lektury Gramatyka opisowa języka polskiego Kultura języka i leksykologia Językoznawstwo ogólne Historia języka polskiego i dialektologia Historia języka polskiego Dialektologia ISBN 83-85-810-50-1 [A5, s. 128, bibliografia, diagramy]

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Rejowie z Nagłowic

Rejowie z Nagłowic
Rejowie z Nagłowic
Henryk Merczyng: Rejowie z Nagłowic jako członkowie polskiego Kościoła ewangelickiego

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Byłeś buntownikiem?

Byłeś buntownikiem?
Byłeś buntownikiem?
Wojciech Staszewski: Byłeś buntownikiem? Nastolatki i rock. Kult, T. Love, Dezerter, Big Cyc. Trzydziestolatki i polityka

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Między regionalizmem a uniwersalizmem

Między regionalizmem a uniwersalizmem
Między regionalizmem a uniwersalizmem

Anna Matysiak:
Między regionalizmem a uniwersalizmem. O poezji Erwina Kruka

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Sarmacki wizerunek szlachcica-ewangelika

Sarmacki wizerunek szlachcica-ewangelika
Sarmacki wizerunek szlachcica-ewangelika
Joanna Jelińska: Sarmacki wizerunek szlachcica-ewangelika w Postylli Krzysztofa Kraińskiego

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 11,00 zł
szt.

Życie Jaśnie Pana

Życie Jaśnie Pana
Życie Jaśnie Pana
Czesław Dziekanowski: Życie Jaśnie Pana

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 15,00 zł
szt.

Śmierć czarownicy!

Śmierć czarownicy!
Śmierć czarownicy!
Jerzy Sosnowski: Śmierć czarownicy! Szkice o literaturze i wątpieniu

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 16,00 zł
szt.

Hermann Broch

Hermann Broch
Hermann Broch
Jakub Z. Lichański: Hermann Broch

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 17,00 zł
szt.

Wspomnienia z lwowskiego więzienia

Wspomnienia z lwowskiego więzienia
Wspomnienia z lwowskiego więzienia
Aleksander Morgenbesser: Wspomnienia z lwowskiego więzienia

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 17,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2
Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2
"Pamiętnik Słowiański" t. 54 z. 2 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 128 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY i ROZPRAWY Joanna Rapacka, Adam Mickiewicz a romantyzm chorwacki Joanna Goszczyńska, Rzekomy mesjanizm utworu Štůra „Starý i nový věk Slováků” Katarzyna Wołek, „Między orientem a swojszczyzną” — obraz Dalmacji w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie polskim Magdalena Koch, Między faktem a fikcją. O funkcji listu w prozie pisarek serbskich w pierwszej połowie XX wieku Michał Stefański, Specyfika metody badawczej Josefa Vašicy Maciej Falski, Ideologiczny portret chorwackiej emigracji po 1945 roku. Przypadek Antuna Bonifačicia RECENZJE i OMÓWIENIA Lubomír Machala, Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (Izabela Mroczek) Vladimír Novotný, Mezi moderností a postmoderností. Ůvahy o typologii české polistopadové prózy z konce tisíciletí (Izabela Mroczek) Celina Juda, Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii (Lech Miodyński) Predrag Palavestra, Nekropolje. Biografski eseji (Sabina Giergiel) Boris Minkov, ...i nowa, i bulgarska... (Żaneta Pawłowicz) ======= CONTENTS ======= ARTICLES AND STUDIES Joanna Rapacka, Adam Mickiewicz and the Croatian Romanticism Joanna Goszczyńska, The Alleged Messianism of Štůr’s „Starý i nový věk Slováků” Katarzyna Wołek, “From the Oriental to the Homely” — Image of Dalmatia in Polish 19th Century Travelogues Magdalena Koch, Between Fact and Fiction. On the Function of the Letter in Serbian Women Writers' Prose of the First Half of the 20th Century Michał Stefański, Characteristics of Josef Vašica's Research Method Maciej Falski, Ideological Portrait of Post-1945 Croatian Emigration. The case of Antun Bonifačić REVIEWS AND DISCUSSIONS

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1
"Pamiętnik Słowiański" t. 53 z. 1 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 104 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY I ROZPRAWY Aleksandra Borowiec, Theatrum Angelorum Bartola Kašicia. Wojciech Jóźwiak, Bułgarskie dziewiętnastowieczne katechizmy unickie. Grażyna Szwat-Gyłybowa, Antona Donczewa dwie opowieści o świętych i męczennikach gnozy. Aleksandra Stankowicz, Literackie środowiska wyznaniowe w Bośni (prawosławne, katolickie, muzułmańskie, żydowskie) i tendencje scalające. Izabela Mroczek, Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia wojennego na przykładzie poezji Grupy 42. RECENZJE I OMÓWIENIA Joanna Rapacka, Śródziemnomorze -- Europa Środkowa -- Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich (Maciej Falski). Ladislav Soldán, Od konce století před práh milénia. Studie a úvahy z dějin české literatury (Michał Stefański). Halina Janaszek-Ivaničková, Nowa twarz postmodernizmu (Julian Kornhauser). VARIA Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej, czyli Opava 2002 (Halina Janaszek-Ivaničková). Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku (Dorota Gil). ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich (Lilla Moroz-Grzelak).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Ja, autor

Ja, autor
Ja, autor
JA, AUTOR! Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 49

Pamiętnik Słowiański t. 49
Pamiętnik Słowiański t. 49
"Pamiętnik Słowiański" t. 49 redaguje Joanna Rapacka Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 178. ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY I RECENZJE Rafał Majerek, W kręgu słowackiego strukturalizmu. Problemy teorii procesu literackiego w pracach Mikuláša Bakoša. Mikuláš Bakoš, Problem rozwojowej periodyzacji literatury słowackiej (kilka uwag teoretycznych). Andrzej Ryszard Mochola, Kultura i hipertekstualizm. Joanna Goszczyńska, Janosik bohaterem literatury popularnej (na przykładzie powieści "Jánošik" Gustáva Maršalla-Petrovskiego). Wiktor Jarosław Darasz, Jiří Orten -- poeta formy kunsztownej. Sylwia Nowak, Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia. PRZEKŁADY Srđan Bogosavljević, Niewyjaśnione ludobójstwo. Vladimír Macura, Sen o Europie. RECENZJE I OMÓWIENIA Słowianie wobec integracji Europy (Halina Michalska). Le letterature dei paesi slavi: storia e problemi di periodizzazione (Dorota Gil). Ponowoczesność a tożsamość (Patrycjusz Pająk). Danuše Kšicová, Secese. Slovo a Tvar (Patrycjusz Pająk). Mateo Žagar, Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (Maria Cichońska). Jan Muthman, Wierność Bogu i Cesarzowi czasu powietrza morowego należąca (Marta Staszewska). IN MEMORIAM Marian Jakóbiec (8 IX 1910 - 27 IV 1998) (Telesfor Poźniak). Teresa Dąbek-Wirgowa (27 II 1933 - 18 III 1999) (Grażyna Szwat-Gyłybowa). Vladimír Macura (7 XI 1945 - 17 IV 1999) (Zofia Tarajło-Lipowska).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Mit wieku złotego

Mit wieku złotego
Mit wieku złotego

Dariusz Śnieżko:
Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory — warianty — zastosowania

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Necessitas et Ars, tom 1

Necessitas et Ars, tom 1
Necessitas et Ars, tom 1

Necessitas et Ars. Tom 1

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1
"Pamiętnik Słowiański" t. 54 z. 1 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 148 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY i ROZPRAWY Robert Kulmiński, Śmiech wobec śmierci. Wybrane przykłady opisów śmierci w literaturze czeskiej drugiej połowy XX wieku Piotr Głogowski, Motyw tragicznej śmierci w powieściach pokoleniowych grupy „burzycieli” Maciej Falski, Chorwacja w Europie, czyli pisarstwo jako program ideologiczny. Uwagi o twórczości Antuna Gustava Matoša Lilla Moroz-Grzelak, Dzieje Słowian macedońskich według G. M. Pulevskiego (założenia podstawowe) Katarzyna Wołek, Nazwy własne w przekładzie — polskie tłumaczenia opowiadań Miroslava Krležy PRZEKŁADY Jiří Kratochvil, Odnowienie chaosu w czeskiej literaturze Peter Zajac, Język naszych czasów RECENZJE i OMÓWIENIA Red. Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (jej formy i przemiany) (Maria Dąbrowska-Partyka) Aleksander Naumow, DOMUS DIVISA. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej (Dorota Gil) Małgorzata Filipek, Literatura serbska w Polsce międzywojennej (Anna Modelska) Red. Goran Rem, OS lamnigu (Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig — Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga) (Krystyna Pieniążek-Marković) Maria Dąbrowska-Partyka, Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii (Józef Zarek) Jana Kuzmíková, František Švantner (V zákulisí naturizmu) (Joanna Goszczyńska) CONTENTS ARTICLES AND STUDIES Robert Kulmiński, Laughter in the Face of Death. Selected Descriptions of Death in the Czech Literature in the Second Half of the 20th Century Piotr Głogowski, Motif in the Tragic Death in the Generational Novels of the Destroyers Group Maciej Falski, Croatia in Europe or Writing as an Ideological Programme. Comments on the Works of Antun Gustav Matoš Lilla Moroz-Grzelak, The History of the Macedonian Slavs According to G. M. Pulevski Katarzyna Wołek, Proper Nouns in Translation — Polish Translations of Miroslav Krleža's Short Stories TRANSLATIONS REVIEWS AND DISCUSSIONS

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 51

Pamiętnik Słowiański t. 51
Pamiętnik Słowiański t. 51
"Pamiętnik Słowiański" t. 51 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 144, fot. Numer poświęcony pamięci prof. Joanny Rapackiej (1939-2000) ======== SPIS TREŚCI ======== In memoriam *** Joanna Rapacka, Funkcje łaciny w regionalnych i ogólnonarodowych systemach kultury chorwackiej. Joanna Rapacka, Fragmenty o Maruliciu. Joanna Rapacka, Popularne kodyfikacje tradycji rodzimej. (Z problemów kształtowania się wizji przetrzeni narodowej). Joanna Rapacka, X. A. Sapieha, czyli podróż przez Chorwację polskiego słowianofila. Joanna Rapacka, Djalski i Polacy, albo przyczynek do semantyki przestrzeni artystycznej w chorwackiej literaturze XIX stulecia. Joanna Rapacka, Kolej, pociąg, dworzec. Z imaginarium chorwackiej moderny. *** Dunja Fališevac, Wspomnienie: Joanna Rapacka (1939-2000). Zoran Kravan, In memoriam. Joanna Rapacka (Warszawa, 24 maja 1939 -- 29 listopada 2000). Maria Dąbrowska-Partyka, Najgorsze, że nie mogę pracować... Krzysztof Wrocławski, Joanna Rapacka (1939-2000). Aleksandra Borowiec, O twórczości Joanny Rapackiej. *** Bibliografia prac naukowych Joanny Rapackiej (oprac. Aleksandra Borowiec).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl