Producenci

Czasopisma i serie wydawnicze

Filozofia Nauki nr 3/2011

Filozofia Nauki  nr 3/2011
Filozofia Nauki nr 3/2011

Filozofia Nauki nr 3/2011 (75)

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Ikonotheka t. 8

Ikonotheka t. 8
Ikonotheka t. 8
Ikonotheka, tom 8

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 1
"Pamiętnik Słowiański" t. 54 z. 1 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 148 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY i ROZPRAWY Robert Kulmiński, Śmiech wobec śmierci. Wybrane przykłady opisów śmierci w literaturze czeskiej drugiej połowy XX wieku Piotr Głogowski, Motyw tragicznej śmierci w powieściach pokoleniowych grupy „burzycieli” Maciej Falski, Chorwacja w Europie, czyli pisarstwo jako program ideologiczny. Uwagi o twórczości Antuna Gustava Matoša Lilla Moroz-Grzelak, Dzieje Słowian macedońskich według G. M. Pulevskiego (założenia podstawowe) Katarzyna Wołek, Nazwy własne w przekładzie — polskie tłumaczenia opowiadań Miroslava Krležy PRZEKŁADY Jiří Kratochvil, Odnowienie chaosu w czeskiej literaturze Peter Zajac, Język naszych czasów RECENZJE i OMÓWIENIA Red. Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (jej formy i przemiany) (Maria Dąbrowska-Partyka) Aleksander Naumow, DOMUS DIVISA. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej (Dorota Gil) Małgorzata Filipek, Literatura serbska w Polsce międzywojennej (Anna Modelska) Red. Goran Rem, OS lamnigu (Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig — Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga) (Krystyna Pieniążek-Marković) Maria Dąbrowska-Partyka, Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii (Józef Zarek) Jana Kuzmíková, František Švantner (V zákulisí naturizmu) (Joanna Goszczyńska) CONTENTS ARTICLES AND STUDIES Robert Kulmiński, Laughter in the Face of Death. Selected Descriptions of Death in the Czech Literature in the Second Half of the 20th Century Piotr Głogowski, Motif in the Tragic Death in the Generational Novels of the Destroyers Group Maciej Falski, Croatia in Europe or Writing as an Ideological Programme. Comments on the Works of Antun Gustav Matoš Lilla Moroz-Grzelak, The History of the Macedonian Slavs According to G. M. Pulevski Katarzyna Wołek, Proper Nouns in Translation — Polish Translations of Miroslav Krleža's Short Stories TRANSLATIONS REVIEWS AND DISCUSSIONS

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 1

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 51

Pamiętnik Słowiański t. 51
Pamiętnik Słowiański t. 51
"Pamiętnik Słowiański" t. 51 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 144, fot. Numer poświęcony pamięci prof. Joanny Rapackiej (1939-2000) ======== SPIS TREŚCI ======== In memoriam *** Joanna Rapacka, Funkcje łaciny w regionalnych i ogólnonarodowych systemach kultury chorwackiej. Joanna Rapacka, Fragmenty o Maruliciu. Joanna Rapacka, Popularne kodyfikacje tradycji rodzimej. (Z problemów kształtowania się wizji przetrzeni narodowej). Joanna Rapacka, X. A. Sapieha, czyli podróż przez Chorwację polskiego słowianofila. Joanna Rapacka, Djalski i Polacy, albo przyczynek do semantyki przestrzeni artystycznej w chorwackiej literaturze XIX stulecia. Joanna Rapacka, Kolej, pociąg, dworzec. Z imaginarium chorwackiej moderny. *** Dunja Fališevac, Wspomnienie: Joanna Rapacka (1939-2000). Zoran Kravan, In memoriam. Joanna Rapacka (Warszawa, 24 maja 1939 -- 29 listopada 2000). Maria Dąbrowska-Partyka, Najgorsze, że nie mogę pracować... Krzysztof Wrocławski, Joanna Rapacka (1939-2000). Aleksandra Borowiec, O twórczości Joanny Rapackiej. *** Bibliografia prac naukowych Joanny Rapackiej (oprac. Aleksandra Borowiec).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Filozofia Nauki nr 4/2010

Filozofia Nauki  nr 4/2010
Filozofia Nauki nr 4/2010

Filozofia Nauki nr 4/2010 (72)

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Filozofia Nauki nr 3/2009

Filozofia Nauki  nr 3/2009
Filozofia Nauki nr 3/2009

Filozofia Nauki nr 3/2009 (67)

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Sztuka i Filozofia nr 43

Sztuka i Filozofia nr 43
Sztuka i Filozofia nr 43
Sztuka i Filozofia nr 43

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 2

Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 2
Pamiętnik Słowiański t. 52 z. 2
"Pamiętnik Słowiański" t. 52 z. 2 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 100 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY I ROZPRAWY Maria Bobrownicka, Lud -- naród -- społeczeństwo. Kategorie zbiorowej tożsamości w odrodzeniu narodowym Słowian habsburskich. Wojciech Jóźwiak, Bułgarzy na Zjeździe Słowiańskim w Moskwie w 1867 roku. Marcin Filipowicz, Božena Němcová -- mówienie o kobiecie a głos wiary. Dorota Gil, Chorwacki biskup J. J. Strossmayer i serbski biskup Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei jedności narodowej i religijnej. RECENZJE I OMÓWIENIA Diana Iwanova, По следите на анонимното авторство в печата през Възраждането (Elżbieta Solak). Branko Šegota, Poljski autori i glumci u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu (1840-1940) (Sylwia Nowak). Władysław Tadeusz Bobek, Władysław Bobek. Slawista (Rafał Majerek). The National Idea as a Research Problem (Lech Miodyński). Jolanta Sujecka, Ikona domu (Zdzisław Darasz). Bogusław Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (Rafał Majerek). Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język, tradycja, kultura (Maria Bobrownicka). Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi (Anna Modelska). VARIA Sava Damjanov, Atanasije Stojkovič: Na Smert Besmertnago Joana Rajiča. Anna Modelska, Autobiograf Meša Selimović.

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1

Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1
Pamiętnik Słowiański t. 53 z. 1
"Pamiętnik Słowiański" t. 53 z. 1 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 104 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY I ROZPRAWY Aleksandra Borowiec, Theatrum Angelorum Bartola Kašicia. Wojciech Jóźwiak, Bułgarskie dziewiętnastowieczne katechizmy unickie. Grażyna Szwat-Gyłybowa, Antona Donczewa dwie opowieści o świętych i męczennikach gnozy. Aleksandra Stankowicz, Literackie środowiska wyznaniowe w Bośni (prawosławne, katolickie, muzułmańskie, żydowskie) i tendencje scalające. Izabela Mroczek, Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia wojennego na przykładzie poezji Grupy 42. RECENZJE I OMÓWIENIA Joanna Rapacka, Śródziemnomorze -- Europa Środkowa -- Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich (Maciej Falski). Ladislav Soldán, Od konce století před práh milénia. Studie a úvahy z dějin české literatury (Michał Stefański). Halina Janaszek-Ivaničková, Nowa twarz postmodernizmu (Julian Kornhauser). VARIA Postmodernizm w literaturze czeskiej i słowackiej, czyli Opava 2002 (Halina Janaszek-Ivaničková). Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku (Dorota Gil). ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich (Lilla Moroz-Grzelak).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2

Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2
Pamiętnik Słowiański t. 54 z. 2
"Pamiętnik Słowiański" t. 54 z. 2 od 2000 r. redaguje Julian Kornhauser. Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN, od 2002 r. dwa zeszyty rocznie. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 128 ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY i ROZPRAWY Joanna Rapacka, Adam Mickiewicz a romantyzm chorwacki Joanna Goszczyńska, Rzekomy mesjanizm utworu Štůra „Starý i nový věk Slováků” Katarzyna Wołek, „Między orientem a swojszczyzną” — obraz Dalmacji w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie polskim Magdalena Koch, Między faktem a fikcją. O funkcji listu w prozie pisarek serbskich w pierwszej połowie XX wieku Michał Stefański, Specyfika metody badawczej Josefa Vašicy Maciej Falski, Ideologiczny portret chorwackiej emigracji po 1945 roku. Przypadek Antuna Bonifačicia RECENZJE i OMÓWIENIA Lubomír Machala, Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (Izabela Mroczek) Vladimír Novotný, Mezi moderností a postmoderností. Ůvahy o typologii české polistopadové prózy z konce tisíciletí (Izabela Mroczek) Celina Juda, Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii (Lech Miodyński) Predrag Palavestra, Nekropolje. Biografski eseji (Sabina Giergiel) Boris Minkov, ...i nowa, i bulgarska... (Żaneta Pawłowicz) ======= CONTENTS ======= ARTICLES AND STUDIES Joanna Rapacka, Adam Mickiewicz and the Croatian Romanticism Joanna Goszczyńska, The Alleged Messianism of Štůr’s „Starý i nový věk Slováků” Katarzyna Wołek, “From the Oriental to the Homely” — Image of Dalmatia in Polish 19th Century Travelogues Magdalena Koch, Between Fact and Fiction. On the Function of the Letter in Serbian Women Writers' Prose of the First Half of the 20th Century Michał Stefański, Characteristics of Josef Vašica's Research Method Maciej Falski, Ideological Portrait of Post-1945 Croatian Emigration. The case of Antun Bonifačić REVIEWS AND DISCUSSIONS

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Filozofia Nauki nr 1/2010

Filozofia Nauki  nr 1/2010
Filozofia Nauki nr 1/2010

Filozofia Nauki nr 1/2010 (69)

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Pamiętnik Słowiański t. 50

Pamiętnik Słowiański t. 50
Pamiętnik Słowiański t. 50
"Pamiętnik Słowiański" t. 50 redaguje Joanna Rapacka Rocznik Komitetu Słowianoznawstwa PAN. ISSN 0078-866X. Format A5, s. 154. ======== SPIS TREŚCI ======== ARTYKUŁY I ROZPRAWY Dorota Gil, Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej (zarys problematyki). Celina Juda, Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury. Sygnatury drugiego/innego i obcego -- nie tylko w literaturze bułgarskiej. PRZEKŁADY Daniela Hodrová, Miasto (tłumaczenie z języka czeskiego: Anna Car i Dorota Żygadło). RECENZJE I OMÓWIENIA W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki (Celina Juda). Prešenovi Dnevi v Kranju: Simpozij ob 150-letnici smrti dr Franceta Prešerna (Grażyna Łyżwa). Język a tożsamość narodowa (Celina Juda). Studia z historii literatury i kultury Słowian (Krzysztof Wrocławski). Veda a ideólogia v dejinách slavistiky (Elżbieta Solak). Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (Aleksandra Stankowicz). Rafał Leszczyński, My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan (Ewa Siatkowska). Bogusław Zieliński, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju (Maria Dąbrowska-Partyka). Žoržeta Čolaková, Český surrealismus 30. Let. Struktura básnického obrazu (Patrycjusz Pająk). Krystyna Pieniążek, Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića (Maria Dąbrowska-Partyka). Maria Dąbrowska-Partyka, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów (Barbara Czapik-Lityńska). Lech Miodyński, Powroty znaczeń. Aktualizacja tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po roku 1945 (Barbara Czapik-Lityńska). Magdalena Dyras, W poszukiwaniu prawdy. "Nowa serbska proza" na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (Sylwia Nowak). VARIA Lilla Moroz-Grzelak, Kultura -- Język -- Komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych. Anna Bloch, W poszukiwaniu tożsamości. Piotr Głogowski, Lilla Grzelak, Michał Stefański, Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za rok 1999. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. IN MEMORIAM Franciszek Sławski (1916-2001) (Jerzy Rusek).

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Filozofia Nauki nr 2/2011

Filozofia Nauki  nr 2/2011
Filozofia Nauki nr 2/2011

Filozofia Nauki nr 2/2011 (74)

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 21,00 zł
szt.

Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP

Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP
Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP
Paweł A. Leszczyński: Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP

Dostępność: tak

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 17,00 zł
szt.

Gospodarka polska t. 44

Gospodarka polska t. 44
Gospodarka polska t. 44
Gospodarka polska 1990-1993: Kontrowersje wokół oceny doświadczeń i polityki gospodarczej

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 15,00 zł
szt.

Gospodarka polska t. 43

Gospodarka polska t. 43
Gospodarka polska t. 43
Gospodarka polska 1990-1993: Ocena doświadczeń - postulaty dla polityki gospodarczej

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 15,00 zł
szt.

Ochrona środowiska cz. I

Ochrona środowiska cz. I
Ochrona środowiska cz. I

Ochrona środowiska. Cz. I
Studium Vilnense, vol. 5, nr. 9 [wydawnictwo ciągłe Uniwersytetu Polskiego w Wilnie]

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Wysyłka w: 48 godzin

Cena: 12,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl